Translation

Select the checkbox if you want to display the chat channel for public users.
104/770
Context English Hungarian State
Manage Chat Channels Csevegőcsatornák kezelése
To add a chat channel: Egy csevegőcsatorna hozzáadásához:
Click on the *Add Chat Channel* button in the left sidebar. Kattintson a *Csevegőcsatorna hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Add Chat Channel Screen Csevegőcsatorna hozzáadása képernyő
Chat channels can not be deleted from the system. They can only be deactivated by setting the *Validity* option to *invalid* or *invalid-temporarily*. A csevegőcsatornák nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az *Érvényesség* beállítás *érvénytelen* vagy *átmenetileg érvénytelen* értékre állításával.
To edit a chat channel: Egy csevegőcsatorna szerkesztéséhez:
Click on a chat channel in the list of chat channels. Kattintson egy csevegőcsatornára a csevegőcsatornák listájában.
Edit Chat Channel Screen Csevegőcsatorna szerkesztése képernyő
Chat Channel Settings Csevegőcsatorna beállításai
Name \* Név \*
Group \* Csoport \*
Select which :doc:`../users-groups-roles/groups` can access the chat channel. Válassza ki, hogy mely :doc:`../users-groups-roles/groups` férhetnek hozzá a csevegőcsatornához.
Available to customer users Elérhető az ügyfél-felhasználóknak
Select the checkbox if you want to display the chat channel for customer users. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát az ügyfél-felhasználóknak.
Available to public users Elérhető a nyilvános felhasználóknak
Select the checkbox if you want to display the chat channel for public users. Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát a nyilvános felhasználóknak.
Valid \* Érvényes \*
Comment Megjegyzés
Add additional information to this resource. It is recommended to always fill this field as a description of the resource with a full sentence for better clarity, because the comment will be also displayed in the overview table. Adjon további információkat ehhez az erőforráshoz. Mindig ajánlott egy teljes mondattal kitölteni ezt a mezőt az erőforrás leírásaként a jobb érthetőségért, mert a megjegyzés is megjelenik az áttekintő táblázatban.
Enable Chat Support Csevegéstámogatás engedélyezése
The chat feature is not enabled by default. A csevegésfunkció alapértelmezetten nincs engedélyezve.
To enable the chat feature: A csevegésfunkció engedélyezéséhez:
Go to *System Configuration* screen. Menjen a *Rendszerbeállítások* képernyőre.
Navigate to *Core → Chat* in the navigation tree. Navigáljon a *Core → Chat* ághoz a navigációs fában.
Enable the setting ``ChatEngine::Active``. Engedélyezze a ``ChatEngine::Active`` beállítást.
When the chat feature is enabled, the *Default channel* is automatically created if it does not exist. Ha a csevegésfunkció engedélyezve lett, az *Alapértelmezett csatorna* automatikusan létrejön, ha még nem létezik.
To review all chat related settings: A csevegésre vonatkozó összes beállítás felülvizsgálatához:
Search for the term ``ChatEngine`` in the search box. Keressen rá a ``ChatEngine`` kifejezésre a keresőmezőben.
Review the settings. Vizsgálja felül a beállításokat.
Agents need to have at least *ro* permissions to the groups set up in the following settings: Az ügyintézőknek legalább *csak olvasás* jogosultságokra van szüksége a következő beállításokban beállított csoportokra:
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Select the checkbox if you want to display the chat channel for public users.
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha meg szeretné jeleníteni a csevegőcsatornát a nyilvános felhasználóknak.
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/administration/chat-channels.rst:61
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 101