Translation

Edit Category Screen
31/200
Context English Hungarian State
Search for the term ``ChatEngine`` in the search box. Keressen rá a ``ChatEngine`` kifejezésre a keresőmezőben.
Review the settings. Vizsgálja felül a beállításokat.
Agents need to have at least *ro* permissions to the groups set up in the following settings: Az ügyintézőknek legalább *csak olvasás* jogosultságokra van szüksége a következő beállításokban beállított csoportokra:
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatReceivingAgents``
``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents`` ``ChatEngine::PermissionGroup::ChatStartingAgents``
FAQ Category GyIK kategória
Use this screen to manage categories available in FAQ articles. A fresh OTRS installation already contains a category by default. The category management screen is available in the *FAQ Category* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt a GyIK bejegyzésekben elérhető kategóriák kezeléséhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten már tartalmaz egy kategóriát. A kategóriakezelő képernyő az *Adminisztráció* csoport *GyIK kategória* moduljában érhető el.
FAQ Category Management Screen GyIK kategóriakezelés képernyő
Manage FAQ Categories GyIK kategóriák kezelése
To add a category: Egy kategória hozzáadásához:
Click on the *Add category* button in the left sidebar. Kattintson a *Kategória hozzáadása* gombra a bal oldalsávban.
Click on the *Submit* button. Kattintson az *Elküldés* gombra.
Add Category Screen Kategória hozzáadása képernyő
To edit a category: Egy kategória szerkesztéséhez:
Click on a category in the list of categories. Kattintson egy kategóriára a kategóriák listájában.
Edit Category Screen Kategória szerkesztése képernyő
To delete a category: Egy kategória törléséhez:
Click on the trash icon in the list of categories. Kattintson a kuka ikonra a kategóriák listájában.
Click on the *Yes* button in the confirmation dialog. Kattintson az *Igen* gombra a megerősítő párbeszédablakban.
Delete Category Screen Kategória törlése képernyő
FAQ Category Settings GyIK kategória beállításai
Subcategory of Alkategóriája ennek
It is possible to add the new category under an existing one as sub-category. This will be displayed as *Parent Category::Child Category*. Lehetőség van új kategóriát egy meglévő kategória alá adni alkategóriaként. Ekkor ez *Szülő kategória::Gyermek kategória* formában lesz megjelenítve.
Permission \* Jogosultság \*
Agent groups that can access articles in this category. Ügyintézőcsoportok, amelyek hozzáférnek a bejegyzésekhez ebben a kategóriában.
Validity Érvényesség
Comment \* Megjegyzés \*
FAQ Language GyIK nyelv
Use this screen to manage languages available in FAQ articles. A fresh OTRS installation already contains some languages by default. The language management screen is available in the *FAQ Language* module of the *Administration* group. Használja ezt a képernyőt a GyIK bejegyzésekben elérhető nyelvek kezeléséhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten már tartalmaz néhány nyelvet. A nyelvkezelés képernyő az *Adminisztráció* csoport *GyIK nyelv* moduljában érhető el.
FAQ Language Management Screen GyIK nyelvkezelés képernyő
Manage FAQ Languages GyIK nyelvek kezelése
ComponentTranslation
This translation Approved OTRS 7/Administration Manual Kategória szerkesztése képernyő
The following strings have the same context and source.
Approved OTRS 7/User Manual Kategória szerkesztése képernyő
Approved OTRS 7/Feature Add-ons Manual Kategória szerkesztése képernyő

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Edit Category Screen
Kategória szerkesztése képernyő
11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
../../content/administration/faq-category.rst:35 ../../content/external-interface/customer-service-catalogue.rst:44
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locale/hu/LC_MESSAGES/content.po, string 128