Translation

Template: AgentSurveyOverviewNavBar
Searches in the attributes Number, Title, Introduction, Description, NotificationSender, NotificationSubject and NotificationBody, overriding other attributes with the same name.
0/1780
Context English Polish State
Question
Pytanie
Answer Required
Wymagana odpowiedź
When you finish to edit the survey questions just close this screen.
Kiedy zakończysz edycję pytań ankiety po prostu zamknij to okno.
Close this window
Zamknij to okno
Edit Question
Edytuj pytanie
go back to questions
powrót do pytań
Question:
Pytanie:
Possible Answers For
Możliwe odpowiedzi do
Add Answer
Dodaj odpowiedź
No answers saved for this question.
Brak zapisanych odpowiedzi na to pytanie.
This doesn't have several answers, a textarea will be displayed.
Nie posiada wielu odpowiedzi, będzie wyświetlane pole tekstowe.
Edit Answer
Edytuj odpowiedź
go back to edit question
powrót do edycji pytania
Answer:
Odpowiedz:
Survey overview options
Opcje przeglądu ankiety
Searches in the attributes Number, Title, Introduction, Description, NotificationSender, NotificationSubject and NotificationBody, overriding other attributes with the same name.
 
Survey Create Time
Czas utworzenia ankiety
No restriction
Bez ograniczeń
Only surveys created between
Tylko ankiety utworzone między
Max. shown surveys per page
Maks. liczba wyświetlanych ankiet na stronę
Notification Sender
Nadawca powiadomienia
Notification Subject
Temat powiadomienia
Changed By
Zmienione przez
Stats Overview of
Przegląd statystyki
Requests Table
Tabela żądań
Select all requests
Zaznacz wszystkie żądania
Send Time
Czas wysłania
Vote Time
Czas głosowania
Select this request
Zaznacz to żądanie
See Details
Zobacz szczegóły
Delete stats
Usuń statystyki

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AgentSurveyOverviewNavBar
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/Survey/Survey.pl.po, string 34