Translation

Template: AdminGenericAgent
To
2/100
Context English Serbian State
Event Based Execution (Single Ticket) Извршење засновано на догађају (појединачни тикет)
Event Triggers Окидачи догађаја
List of all configured events Листа свих конфигурисаних догађаја
Delete this event Обриши овај догађај
Additionally or alternatively to a periodic execution, you can define ticket events that will trigger this job. Додатно или алтернативно за периодично извршење, можете дефинисати догађаје тикета који ће покренути овај посао.
If a ticket event is fired, the ticket filter will be applied to check if the ticket matches. Only then the job is run on that ticket. Уколико је догађај тикета отказао, биће примењен тикет филтер да потврди да ли тикет одговара. Само тада ће се посао на тикету покренути.
Do you really want to delete this event trigger? Да ли стварно желите да обришете овај окидач догађаја?
Add Event Trigger Додај окидач догађаја
To add a new event select the event object and event name За додавање новог догађаја изаберите објекат и назив догађаја
Select Tickets Изабери тикете
(e. g. 10*5155 or 105658*) нпр. 10*5144 или 105658*
(e. g. 234321) нпр. 234321
Customer user ID ID клијента корисника
(e. g. U5150) (нпр. U5150)
Fulltext-search in article (e. g. "Mar*in" or "Baue*"). Текстуална претрага у чланку (нпр. "Mar*in" или "Baue*").
To За
Cc Cc
Service Услуга
Service Level Agreement Споразум о нивоу услуге
Queue Ред
State Стање
Agent Оператер
Owner Власник
Responsible Одговоран
Ticket lock Тикет закључан
Dynamic fields Динамичка поља
Add dynamic field Додај динамичко поље
Create times Времена отварања
No create time settings. Нема подешавања времена отварања.
Ticket created Тикет отворен
Ticket created between Тикет отворен између

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Serbian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sr.po, string 495