The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services".
92/1100
Context English Slovak State
default follow-up (after a ticket follow-up has been added) predvolená následná odpoveď (po pridání následnej správy k tiketu)
default reject/new ticket created (after closed follow-up with new ticket creation) predvolené odmietnutie/nový tiket vytvorený (po vytvorenie nového tiketu pri prijatej následnej správe k uzatvorenému tiketu)
Unclassified
1 very low 1 veľmi nízka
2 low 2 nízka
3 normal 3 normálna
4 high 4 vysoká
5 very high 5 veľmi vysoká
unlock odomknúť
lock zamknúť
tmp_lock
agent agent
system systém
customer zákazník
Ticket create notification Oznámenie vytvoreného tiketu
You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie vždy pri vytvorenie nového tiketu buď v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (unlocked) Oznámenie následnej správy tiketu (neuzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to an unlocked ticket which is in your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k neuzamknutému tiketu, ktorý je v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (locked) Oznámenie následnej správy k tiketu (uzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible. Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
Ticket lock timeout notification Notifikácia o prekročení časového limit uzamknutia tiketu.
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked. Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknutý.
Ticket owner update notification Oznámenie aktualizácie vlastníka tiketu
Ticket responsible update notification Oznámenie aktualizácie zodpovednosti k tiketu
Ticket new note notification Oznámenie novej poznámky k tiketu
Ticket queue update notification Oznámenie aktualizácie radu tiketu
You will receive a notification if a ticket is moved into one of your "My Queues". Dostanete oznámenie pri presunu tiketu do jedné z vašich radov v "Moje rady".
Ticket pending reminder notification (locked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (uzamknutý)
Ticket pending reminder notification (unlocked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (neuzamknutý)
Ticket escalation notification Oznámenie vystupňovanie tiketu
Ticket escalation warning notification Oznámenie varovania pri vystupňovanie tiketu

Loading…

You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services".
Dostanete oznámenie vždy pri vytvorenie nového tiketu buď v "Moje rady" alebo "Moje služby".
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 3792