Translation

Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
65/910
Context English Slovak State
4 high
4 vysoká
5 very high
5 veľmi vysoká
unlock
odomknúť
lock
zamknúť
tmp_lock
 
agent
agent
system
systém
customer
zákazník
Ticket create notification
Oznámenie vytvoreného tiketu
You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services".
Dostanete oznámenie vždy pri vytvorenie nového tiketu buď v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (unlocked)
Oznámenie následnej správy tiketu (neuzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to an unlocked ticket which is in your "My Queues" or "My Services".
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k neuzamknutému tiketu, ktorý je v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (locked)
Oznámenie následnej správy k tiketu (uzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible.
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
Ticket lock timeout notification
Notifikácia o prekročení časového limit uzamknutia tiketu.
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknutý.
Ticket owner update notification
Oznámenie aktualizácie vlastníka tiketu
Ticket responsible update notification
Oznámenie aktualizácie zodpovednosti k tiketu
Ticket new note notification
Oznámenie novej poznámky k tiketu
Ticket queue update notification
Oznámenie aktualizácie radu tiketu
You will receive a notification if a ticket is moved into one of your "My Queues".
Dostanete oznámenie pri presunu tiketu do jedné z vašich radov v "Moje rady".
Ticket pending reminder notification (locked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (uzamknutý)
Ticket pending reminder notification (unlocked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (neuzamknutý)
Ticket escalation notification
Oznámenie vystupňovanie tiketu
Ticket escalation warning notification
Oznámenie varovania pri vystupňovanie tiketu
Ticket service update notification
Oznámenie aktualizácie služby tiketu
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services".
Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
Appointment reminder notification
Oznámenie pripomenutie stretnutia
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
Ticket email delivery failure notification
Oznámenie zlýhania doručenia emailu
Error during AJAX communication. Status: %s, Error: %s
 

Loading…

You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
a month ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bod odomknútý.
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 3798