The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
customer
8/100
Context English Slovak State
default reply (after new ticket has been created) predvolená odpoveď (po vytvorení nového tiketu)
default reject (after follow-up and rejected of a closed ticket) predvolené odmietnutie (po následnej správe a odmietnutí uzatvoreného tiketu)
default follow-up (after a ticket follow-up has been added) predvolená následná odpoveď (po pridání následnej správy k tiketu)
default reject/new ticket created (after closed follow-up with new ticket creation) predvolené odmietnutie/nový tiket vytvorený (po vytvorenie nového tiketu pri prijatej následnej správe k uzatvorenému tiketu)
Unclassified
1 very low 1 veľmi nízka
2 low 2 nízka
3 normal 3 normálna
4 high 4 vysoká
5 very high 5 veľmi vysoká
unlock odomknúť
lock zamknúť
tmp_lock
agent agent
system systém
customer zákazník
Ticket create notification Oznámenie vytvoreného tiketu
You will receive a notification each time a new ticket is created in one of your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie vždy pri vytvorenie nového tiketu buď v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (unlocked) Oznámenie následnej správy tiketu (neuzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to an unlocked ticket which is in your "My Queues" or "My Services". Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k neuzamknutému tiketu, ktorý je v "Moje rady" alebo "Moje služby".
Ticket follow-up notification (locked) Oznámenie následnej správy k tiketu (uzamknutý)
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible. Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
Ticket lock timeout notification Notifikácia o prekročení časového limit uzamknutia tiketu.
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked. Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknutý.
Ticket owner update notification Oznámenie aktualizácie vlastníka tiketu
Ticket responsible update notification Oznámenie aktualizácie zodpovednosti k tiketu
Ticket new note notification Oznámenie novej poznámky k tiketu
Ticket queue update notification Oznámenie aktualizácie radu tiketu
You will receive a notification if a ticket is moved into one of your "My Queues". Dostanete oznámenie pri presunu tiketu do jedné z vašich radov v "Moje rady".
Ticket pending reminder notification (locked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (uzamknutý)
Ticket pending reminder notification (unlocked) Oznámenie počas pripomenutie tiketu (neuzamknutý)

Loading…

customer
Zzákazník
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Database XML / SOPM Definition: scripts/database/otrs-initial_insert.xml
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.sk_SK.po, string 3790