Translation

Template: AdminACLEdit
Save ACL
11/100
Context English Romanian State
Edit ACL %s Editează ACL-ul %s
Edit ACL Editează ACL-ul
Go to overview Salt la vedere generală
Delete ACL Șterge ACL-ul
Delete Invalid ACL Șterge ACL-ul incorect
Match settings Setări de potrivire
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Change settings Schimbați setările
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Setați ce doriți să schimbați dacă criteriile corespund. Rețineți că „Possible” este o listă albă, „PossibleNot” o listă neagră.
Check the official %sdocumentation%s. Verificați %sdocumentația%s oficială.
Show or hide the content Afișează sau ascunde conținutul
Edit ACL Information Editați informațiile ACL
Name Nume
Stop after match Oprește-te după găsire
Edit ACL Structure Editați structura ACL
Save ACL Salvare ACL
Save Salvare
or sau
Save and finish Salvare și finalizare
Cancel Renunță
Do you really want to delete this ACL? Sunteți sigur că doriți să ștergeți acest ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Calendar Management Administrarea calendarului
Add Calendar Adăugare calendar
Edit Calendar Editare calendar
Calendar Overview Prezentare generală a calendarului
Add new Calendar Adaugă un calendar nou
Import Appointments Importați programările
Calendar Import Importați calendarul
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. Aici puteți încărca un fișier de configurare pentru a importa un calendar în sistemul dvs. Fișierul trebuie să fie în format .yml, astfel cum este exportat de modulul de gestionare a calendarului.
Overwrite existing entities Suprascrieți entitățile existente

Loading…

User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Save ACL
Salveazăare ACL
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.ro.po, string 41