Translation

Template: AdminAppointmentCalendarManage
Calendar Management
26/190
Context English Romanian State
Change settings Schimbați setările
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Setați ce doriți să schimbați dacă criteriile corespund. Rețineți că „Possible” este o listă albă, „PossibleNot” o listă neagră.
Check the official %sdocumentation%s. Verificați %sdocumentația%s oficială.
Show or hide the content Afișează sau ascunde conținutul
Edit ACL Information Editați informațiile ACL
Name Nume
Stop after match Oprește-te după găsire
Edit ACL Structure Editați structura ACL
Save ACL Salvare ACL
Save Salvare
or sau
Save and finish Salvare și finalizare
Cancel Renunță
Do you really want to delete this ACL? Sunteți sigur că doriți să ștergeți acest ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Calendar Management Administrarea calendarului
Add Calendar Adăugare calendar
Edit Calendar Editare calendar
Calendar Overview Prezentare generală a calendarului
Add new Calendar Adaugă un calendar nou
Import Appointments Importați programările
Calendar Import Importați calendarul
Here you can upload a configuration file to import a calendar to your system. The file needs to be in .yml format as exported by calendar management module. Aici puteți încărca un fișier de configurare pentru a importa un calendar în sistemul dvs. Fișierul trebuie să fie în format .yml, astfel cum este exportat de modulul de gestionare a calendarului.
Overwrite existing entities Suprascrieți entitățile existente
Upload calendar configuration Încărcați configurația calendarului
Import Calendar Importați calendarul
Filter for Calendars Filtru pentru calendare
Filter for calendars Filtru pentru calendare
Depending on the group field, the system will allow users the access to the calendar according to their permission level. În funcție de câmpul grupului, sistemul le va permite utilizatorilor accesul la calendar în funcție de nivelul lor de permisiune.
Read only: users can see and export all appointments in the calendar. Doar citire: utilizatorii pot vedea și exporta toate programările din calendar.
Move into: users can modify appointments in the calendar, but without changing the calendar selection. Mutați în: utilizatorii pot modifica programările în calendar, dar fără a schimba calendarul selectat.

Loading…

User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Calendar Management
Administrarea calendarului
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentCalendarManage
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.ro.po, string 48