Translation

Template: AdminAutoResponse
Reference
10/100
Context English Dutch State
Edit Attachment Bijlage bewerken
Filter for Attachments Filter op bijlagen
Filter for attachments Filter op bijlagen
Filename Bestandsnaam
Download file Download bijlage
Delete this attachment Verwijder bijlage
Do you really want to delete this attachment? Ben je zeker dat je deze bijlage wil verwijderen?
Attachment Bijlage
Auto Response Management Beheer automatische antwoorden
Add Auto Response Nieuw automatisch antwoord
Edit Auto Response Bewerk automatisch antwoord
Filter for Auto Responses Filter op automatische antwoorden
Filter for auto responses Filter op automatische antwoorden
Response Antwoord
Auto response from Automatisch antwoord van
Reference Referentie
To get the first 20 character of the subject. Voor de eerste 20 tekens van het onderwerp.
To get the first 5 lines of the email. Voor de eerste vijf regels van het e-mail bericht.
To get the name of the ticket's customer user (if given). Om de naam van de klant te verkrijgen (indien gegeven)
To get the article attribute Voor de attributen van de interactie
Options of the current customer user data Attributen van de huidige klant
Ticket owner options Attributen van de ticket eigenaar
Ticket responsible options Attributen van de verantwoordelijke
Options of the current user who requested this action Attributen van de huidige gebruiker
Options of the ticket data Attributen van het ticket
Options of ticket dynamic fields internal key values Attributen van dynamische velden, interne waarden
Options of ticket dynamic fields display values, useful for Dropdown and Multiselect fields Waarden van dynamische velden, voor Dropdown en Multiselect velden
Example response Voorbeeld
Cloud Service Management Cloud Service Beheer
Support Data Collector Verzamelaar van supportgegevens
Support data collector Verzamelaar van supportgegevens

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAutoResponse
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 195