Translation

Template: AdminACL
Export
9/100
Context English Dutch State
Just start typing to filter... Begin gewoon met typen om te filteren...
Configuration Import Configuratie importeren
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module. Hier kunt u een configuratiebestand met ACLs importeren in uw systeem. Het bestand moet in .yml formaat zijn, zoals geexporteerd door de ACL module.
This field is required. Dit veld is verplicht.
Overwrite existing ACLs? Overschrijf bestaande ACLs?
Upload ACL configuration ACL-configuratie uploaden?
Import ACL configuration(s) Importeer ACL-configuratie
Description Omschrijving
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one. Om nieuwe ACLs aan te maken kunt u deze importeren vanuit een bestand of een compleet nieuwe aanmaken.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration. Wijzigingen aan de ACLs worden pas actief als u de ACLs activeert. Door
ACLs ACLs
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Let op: deze tabel toont de volgorde waarin de ALCs worden toegepast. Als u de volgorde waarin deze worden uitgevoerd moet aanpassen, verander dan de namen van de ACLs.
ACL name ACL-naam
Comment Opmerking
Validity Geldigheid
Export Exporteer
Copy Kopiëer
No data found. Geen gegevens gevonden.
No matches found. Niets gevonden.
Edit ACL %s Bewerk ACL %s
Edit ACL Bewerkt ACL
Go to overview Naar het overzicht
Delete ACL Verwijder ACL
Delete Invalid ACL Verwijder ongeldige ACL
Match settings Activatie-criteria
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Stel activatie-criteria in voor deze ACL. Gebruik 'Attributen' om de huidige waarden te gebruiken of 'DatabaseAttributen' om de waarden uit de database voor het huidige ticket te gebruiken.
Change settings Verander instellingen
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Geef aan wat u wilt dat gebeurt als de activatie-criteria kloppen.
Check the official %sdocumentation%s. Bekijk de officiële %sdocumentatie%s
Show or hide the content Toon of verberg de inhoud
Edit ACL Information Bewerk ACL-informatie

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 22