Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Save Changes
19/120
Context English Dutch State
At least one method is needed per notification. Op zijn minst één methode is vereist per melding.
Active by default in agent preferences Standaard actief in agent voorkeuren
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents. Dit is de standaard waarde voor toegewezen ontvangers die geen keuze hebben gemaakt voor deze melding in hun voorkeuren. Als deze waarde is aangevinkt, wordt het bericht naar deze behandelaars gestuurd.
This feature is currently not available. Deze feature is niet beschikbaar op het moment.
Upgrade to %s Upgrade naar %s
Please activate this transport in order to use it.
No data found Geen data gevonden
No notification method found. Geen meldingen methoden gevonden
Notification Text Meldingstekst
This language is not present or enabled on the system. This notification text could be deleted if it is not needed anymore. Deze taal is niet aanwezig of ingeschakeld in het systeem. Deze meldingstekst kan verwijderd worden wanneer deze niet meer nodig is.
Remove Notification Language Verwijder de taal voor de meldingen
Subject Onderwerp
Text Tekst
Message body Berichttekst
Add new notification language Voeg nieuwe taal voor meldingen toe
Save Changes Wijzigingen opslaan
Tag Reference Tag verwijzing
Notifications are sent to an agent. Meldingen zijn verzonden naar de behandelaar.
You can use the following tags U kunt de volgende tags gebruiken
To get the first 20 character of the appointment title.
To get the appointment attribute Om de afspraak eigenschap te krijgen
e. g. bijv.
To get the calendar attribute
Attributes of the recipient user for the notification Eigenschappen van de ontvanger voor deze melding
Config options Attributen van de configuratie
Example notification Voorbeeld van de melding
Additional recipient email addresses Aanvullende ontvanger e-mailadres
This field must have less then 200 characters. Dit veld mag maximaal 200 karakters bevatten
Article visible for customer Article zichtbaar voor klant
An article will be created if the notification is sent to the customer or an additional email address. Wanneer de melding wordt verstuurd naar de klant of een extra e-mail adres, wordt een artikel aangemaakt.
Email template Email sjabloon

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nl.po, string 157