Translation

Template: AdminACLEdit
Check the official %sdocumentation%s.
0/370
Context English Norwegian Bokmål State
Comment Kommentar
Validity Gyldighet
Export Eksporter
Copy Kopier
No data found. Ingen data funnet.
No matches found. Ingen treff funnet
Edit ACL %s Endre ACL %s
Edit ACL Endre ACL
Go to overview Gå til oversikt
Delete ACL Slett ACL
Delete Invalid ACL Slett ugyldig ACL
Match settings
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Opprett matchende kriterier for denne ACL'en. Benytt 'Egenskaper' for å matche gjeldende skjerm eller 'EgenskapDatabase' for å matche attributter i databasen for gjeldende sak.
Change settings Endre innstillinger
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Opprett de endringene du ønsker å utføre når kriteriene matcher. Merk at 'Muligens' er en hviteliste, mens 'MuligensIkke' er en svarteliste.
Check the official %sdocumentation%s.
Show or hide the content Vis eller skjul innholdet
Edit ACL Information Endre ACL informasjon
Name Navn
Stop after match Stopp ved treff
Edit ACL Structure Endre ACL struktur
Save ACL Lagre ACL
Save Lagre
or eller
Save and finish Lagre og fullfør
Cancel Avbryt
Do you really want to delete this ACL? Vil du virkelig fjerne denne ACLen?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Opprett en ny ACL ved å sende inn skjemaet. Etter at ACL'en er opprettet vil du kunne legge til konfigurasjonselementer i 'edit' modus.
Calendar Management Kalenderadministrasjon
Add Calendar Legg til kalender
Edit Calendar Endre kalender

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 35