Translation

Template: AdminCustomerGroup
Customer Default Groups:
26/240
Context English Norwegian Bokmål State
Just use this feature if you want to define group permissions for customers.
Bruk denne funksjonen kun dersom du vil definere grupperettigheter for kunder.
Enable it here!
Aktiver denne her!
Edit Customer Default Groups
Endre standardgrupper for kunder
These groups are automatically assigned to all customers.
Disse gruppene blir automatisk tildelt alle nye kunder
You can manage these groups via the configuration setting "CustomerGroupCompanyAlwaysGroups".
 
Filter for Groups
Filter for Grupper
Select the customer:group permissions.
Velg rettigheter for kunde:gruppe
If nothing is selected, then there are no permissions in this group (tickets will not be available for the customer).
Hvis ingenting blir valgt vil det ikke være noen rettigheter for denne gruppen (saker vil ikke være synlige for brukeren).
Search Results
Søkeresultat
Customers
Kunder
Groups
Grupper
Change Group Relations for Customer
Endre grupperettigheter for Kunde
Change Customer Relations for Group
Endre kundekoplinger for gruppe
Toggle %s Permission for all
Slå av/på %s-tilgang for alle
Toggle %s permission for %s
Slå av/på %s-tilgang for %s
Customer Default Groups:
Standardgrupper for kunder
No changes can be made to these groups.
Kan ikke endre disse gruppene.
ro
lesetilgang
Read only access to the ticket in this group/queue.
Kun lese-tilgang til saker i denne gruppen/køen.
rw
skrivetilgang
Full read and write access to the tickets in this group/queue.
Full lese- og skrive-tilgang til saker i denne gruppen/køen.
Customer User Management
Administrasjon: Kundebruker
Add Customer User
Legg til kunde-bruker
Edit Customer User
Endre kunde-bruker
Back to search results
Tilbake til søkeresultatet
Customer user are needed to have a customer history and to login via customer panel.
Kundebrukere trengs for å kunne ha kundehistorikk og mulighet til å logge inn via brukerpanelet.
List (%s total)
 
Username
Brukernavn
Email
E-post
Last Login
Siste innlogging
Login as
Logg inn som

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminCustomerGroup
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 314