Translation

Template: AdminACLEdit
Check the official %sdocumentation%s.
0/370
Context English Norwegian Bokmål State
Comment
Kommentar
Validity
Gyldighet
Export
Eksporter
Copy
Kopier
No data found.
Ingen data funnet.
No matches found.
Ingen treff funnet
Edit ACL %s
Endre ACL %s
Edit ACL
Endre ACL
Go to overview
Gå til oversikt
Delete ACL
Slett ACL
Delete Invalid ACL
Slett ugyldig ACL
Match settings
 
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Opprett matchende kriterier for denne ACL'en. Benytt 'Egenskaper' for å matche gjeldende skjerm eller 'EgenskapDatabase' for å matche attributter i databasen for gjeldende sak.
Change settings
Endre innstillinger
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Opprett de endringene du ønsker å utføre når kriteriene matcher. Merk at 'Muligens' er en hviteliste, mens 'MuligensIkke' er en svarteliste.
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Vis eller skjul innholdet
Edit ACL Information
Endre ACL informasjon
Name
Navn
Stop after match
Stopp ved treff
Edit ACL Structure
Endre ACL struktur
Save ACL
Lagre ACL
Save
Lagre
or
eller
Save and finish
Lagre og fullfør
Cancel
Avbryt
Do you really want to delete this ACL?
Vil du virkelig fjerne denne ACLen?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode.
Opprett en ny ACL ved å sende inn skjemaet. Etter at ACL'en er opprettet vil du kunne legge til konfigurasjonselementer i 'edit' modus.
Calendar Management
Kalenderadministrasjon
Add Calendar
Legg til kalender
Edit Calendar
Endre kalender

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 35