Translation

Template: AdminACL
Export
9/100
Context English Norwegian Bokmål State
Just start typing to filter...
Bare start å skrive, for å filtrere...
Configuration Import
Import av konfigurasjon
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Her kan du laste opp en konfigurasjonsfil for å importere ACLer til systemet ditt. Filen må være på .yml format som eksportert av ACL editor modulen.
This field is required.
Dette feltet er obligatorisk.
Overwrite existing ACLs?
Overskriv eksisterende ACLer?
Upload ACL configuration
Last opp ACL konfigurasjon
Import ACL configuration(s)
Importer ACL-konfigurasjon(er)
Description
Beskrivelse
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
For å opprette en ny ACL kan du enten importere ACLer som ble eksportert fra et annet system eller opprettet en helt ny ACL.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Endringer i ACLene her påvirker bare systemets oppførsel dersom du distribuerer ACL-dataene etterpå. Ved å distribuere ACL-dataene, vil de nye endringene bli skrevet til konfigurasjonen.
ACLs
ACLer
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Obs! Denne tabellen representerer eksekveringssekvensen på ACL'ene. Dersom du trenger å endre på sekvensen på hvilke ACL'er som utføres, vær vennlig å endre navnet på de berørte ACL'ene.
ACL name
ACL navn
Comment
Kommentar
Validity
Gyldighet
Export
Eksporter
Copy
Kopier
No data found.
Ingen data funnet.
No matches found.
Ingen treff funnet
Edit ACL %s
Endre ACL %s
Edit ACL
Endre ACL
Go to overview
Gå til oversikt
Delete ACL
Slett ACL
Delete Invalid ACL
Slett ugyldig ACL
Match settings
 
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Opprett matchende kriterier for denne ACL'en. Benytt 'Egenskaper' for å matche gjeldende skjerm eller 'EgenskapDatabase' for å matche attributter i databasen for gjeldende sak.
Change settings
Endre innstillinger
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Opprett de endringene du ønsker å utføre når kriteriene matcher. Merk at 'Muligens' er en hviteliste, mens 'MuligensIkke' er en svarteliste.
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Vis eller skjul innholdet
Edit ACL Information
Endre ACL informasjon

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.nb_NO.po, string 22