Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
65/840
Context English Lithuanian State
Here you can choose which events will trigger this notification. An additional appointment filter can be applied below to only send for appointments with certain criteria. Čia galite pasirinkti, kurie įvykiai įjungs šį pranešimą. Papildomas susitikimų filtras gali būti taikomas norint išsiųsti susitikimus pagal tam tikrus kriterijus.
Appointment Filter Susitikimų filtras
Type Tipas
Title Antraštė
Location Vietovė
Team Grupė
Resource Resursai
Recipients Gavėjai
Send to Išsiųsti kam
Send to these agents Siųsti šiems agentams
Send to all group members (agents only) Siųsti visiems grupės nariams (tik agentams)
Send to all role members Siųsti visiems rolių nariams
Send on out of office Siųsti "Išvykęs"
Also send if the user is currently out of office. Taip pat siųsti, jei vartotojas išvykęs.
Once per day Vieną kartą per dieną
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport. Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
Notification Methods Pranešimų būdai
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below. Čia yra galimi pranešimų siuntimo būdą kiekvienam gavėjui. Pasirinkite bent vieną būdą iš išvardintų.
Enable this notification method Aktyvuoti šį pranešimų būdą
Transport
At least one method is needed per notification. Bent vienas būdas yra būtinas vienam pranešimui.
Active by default in agent preferences "Aktyvus" numatyta agento pasirinkimuose
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents. Čia yra numatytoji vertė priskirtiems agentams, kurie nep
This feature is currently not available.
Upgrade to %s
Please activate this transport in order to use it.
No data found
No notification method found.
Notification Text
This language is not present or enabled on the system. This notification text could be deleted if it is not needed anymore.
Remove Notification Language

Loading…

Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Vartotoją apie vieną susitikimą įspėti tik vieną kartą per dieną.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 137