Translation

Template: AdminACL
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
158/1910
Context English Lithuanian State
ACL Management
ACL valdymas
Actions
Veiksmai
Create New ACL
Sukurti naują ACL
Deploy ACLs
Įdiegti ACL
Export ACLs
Eksportuoti ACL
Filter for ACLs
Filtruoti ACL
Just start typing to filter...
Norėdami filtruoti, pradėkite rinkti tekstą...
Configuration Import
Konfigūracijos importas
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Čia galite įkelti konfigūracijos failą, norėdami importuoti ACL taisykles. Dokumentas turi būti išeksportuotas is ACL redaktoriaus modulio .yml formate.
This field is required.
Šis laukelis yra būtinas.
Overwrite existing ACLs?
Perrašyti esamas ACL taisykles?
Upload ACL configuration
Įkelti ACL konfiguraciją
Import ACL configuration(s)
Importuoti ACL konfiguraciją(-as)
Description
Aprašymas
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
Norėdami sukurti naują ACL taisyklę, galite arba importuoti ACL taisykles, eksportuotas iš kitos sistemos, arba sukurti visiškai naują taisyklę.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACL pakeitimai čia keičia sistemos elgesį tik jei ACL duomenys yra aktyvuojami vėliau. Aktyvuojant ACL duomenis, nauji pakeitimai bus įrašomi į konfigūraciją.
ACLs
ACL taisyklės
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Svarbu: Ši lentelė apibrėžia ACL taisyklių eiliškumą. Norėdami pakeisti šį eiliškumą, pakeiskite susijusių ACL taisyklių pavadinimus.
ACL name
ACL pavadinimas
Comment
Komentaras
Validity
Galiojimas
Export
Eksportuoti
Copy
Kopijuoti
No data found.
Nerasta duomenų.
No matches found.
Nerasta atitikmenų.
Edit ACL %s
Redaguoti ACL
Edit ACL
Redaguoti ACL
Go to overview
Eiti į peržiūrą
Delete ACL
Ištrinti ACL
Delete Invalid ACL
Ištrinti negaliojantį ACL
Match settings
Tapatumo nustatymai

Loading…

Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACL pakeitimai čia keičia sistemos elgesį tik jei AClL duomenys yra aktyvuojami vėliau. Aktyvuojant ACL duomenis, nauji pakeitimai bus įrašomi į konfigūraciją.
8 months ago
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACL pakeitimai čia keičia sistemos elgesį tik jei ACl duomenys yra aktyvuojami vėliau. Aktyvuojant ACL duomenis, nauji pakeitimai bus įrašomi į konfigūraciją.
8 months ago
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
ACL pakeitimai čia keičia sistemos elgesį tik jei ACl duomenys yra aktyvuojami vėliau. Aktyvuojant ACL duomenis, nauji pakeitimai bus įrašomi į konfigūraciją.
8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACL
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.lt.po, string 16