Translation

Template: AdminACL
Import ACL configuration(s)
30/270
Context English Danish State
Configuration Import
Importer konfiguration
Here you can upload a configuration file to import ACLs to your system. The file needs to be in .yml format as exported by the ACL editor module.
Her kan du indlæse en konfigurationsfil for at importere ACL'er til dit system. Filen skal være eksporteret i .yml format af ACL redigerings modulet.
This field is required.
Dette felt skal udfyldes
Overwrite existing ACLs?
Overskriv eksisterende ACL'er?
Upload ACL configuration
Upload ACL-konfiguration
Import ACL configuration(s)
Importer ACL-konfiguration(er)
Description
Beskrivelse
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
For at oprette en ACL kan du enten importere ACL'er der er eksporteret fra et andet system eller kreere en helt ny.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Ændringer i disse ACL'er får først indflydelse på systemet hvis du efterfølgende udgiver ACL data. Ved at udgive ACL data skrives ændringerne til konfigurationen.
ACLs
ACL'er
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Bemærk: Denne tabel repræsenterer i hvilken rækkefølge ACL'er udføres. Hvis du har brug for at ændre rækkefølgen skal du omdøbe dem.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.da.po, string 13