Translation

Template: AdminACLEdit
Go to overview
15/140
Context English Danish State
Import ACL configuration(s)
Importer ACL-konfiguration(er)
Description
Beskrivelse
To create a new ACL you can either import ACLs which were exported from another system or create a complete new one.
For at oprette en ACL kan du enten importere ACL'er der er eksporteret fra et andet system eller kreere en helt ny.
Changes to the ACLs here only affect the behavior of the system, if you deploy the ACL data afterwards. By deploying the ACL data, the newly made changes will be written to the configuration.
Ændringer i disse ACL'er får først indflydelse på systemet hvis du efterfølgende udgiver ACL data. Ved at udgive ACL data skrives ændringerne til konfigurationen.
ACLs
ACL'er
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs.
Bemærk: Denne tabel repræsenterer i hvilken rækkefølge ACL'er udføres. Hvis du har brug for at ændre rækkefølgen skal du omdøbe dem.
ACL name
ACL-navn
Comment
Kommentar
Validity
Gyldighed
Export
Eksporter
Copy
Kopier
No data found.
Ingen data fundet.
No matches found.
Intet fundet
Edit ACL %s
Rediger ACL %s
Edit ACL
Rediger ACL
Go to overview
Gå til oversigt
Delete ACL
Slet ACL
Delete Invalid ACL
Slet ugyldig ACL
Match settings
Match indstilliger
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
 
Change settings
Skift indstillinger
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Indstil hvad du vil ændre hvis kriterierne passer. Husk på at 'Possible' er en hvidlistning og 'PossibleNot' er en sortlistning
Check the official %sdocumentation%s.
 
Show or hide the content
Vis eller skjul indhold
Edit ACL Information
Rediger ACL information
Name
Navn
Stop after match
Stop, hvis matcher
Edit ACL Structure
Rediger ACL struktur
Save ACL
Gem ACL
Save
Gem
or
eller

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
Labels
No labels currently set.
Source string age
9 months ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.da.po, string 28