Translation

Template: AdminACLEdit
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
0/1270
Context English Czech State
ACL name Název ACL
Comment Komentář
Validity Platnost
Export Exportovat
Copy Kopírovat
No data found. Data nenalezena.
No matches found. Nenalezena žádná shoda.
Edit ACL %s Upravit ACL %s
Edit ACL Upravit ACL
Go to overview Přejít na přehled
Delete ACL Smazat ACL
Delete Invalid ACL Smazat neplatná ACL
Match settings Nastavení shody
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database. Nastavit odpovídající kritérium pro toto ACL. Pro srovnání současného zobrazení použijte 'Vlastnosti' nebo pro srovnání atributů současných tiketů v databázi použijte 'VlastnostiDatabáze'.
Change settings Změna nastavení
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list.
Check the official %sdocumentation%s. Zkontrolovat oficiální %sdokumentaci%s.
Show or hide the content Zobrazit nebo skrýt obsah
Edit ACL Information Upravit informace ACL
Name Jméno
Stop after match Stop po shodě
Edit ACL Structure Upravit strukturu ACL
Save ACL Uložit ACL
Save Uložit
or nebo
Save and finish Uložit a dokončit
Cancel Storno
Do you really want to delete this ACL? Opravdu chcete smazat toto ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Vytvořte nové ACL odesláním dat formuláře. Po vytvoření ACL budete moci v editačním režimu přidávat konfigurační položky.
Calendar Management Správa kalendáře
Add Calendar Přidat kalendář

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.cs.po, string 34