Translation

Template: AdminAppointmentNotificationEvent
No notification method found.
37/290
Context English Bulgarian State
Send on out of office Изпрати извън офис
Also send if the user is currently out of office. Изпрати също ако този потребител и извън офис
Once per day Един път на ден
Notify user just once per day about a single appointment using a selected transport.
Notification Methods Методи за известие
These are the possible methods that can be used to send this notification to each of the recipients. Please select at least one method below. Това са възможните методи, които могат да се използват за изпращане на това известие до всеки от получателите. Моля, изберете най-малко един от методите по-долу.
Enable this notification method Разрешение на метода за известие
Transport Път
At least one method is needed per notification. За нотификация е необходим поне един метод.
Active by default in agent preferences Активно по подразбиране в предпочитанията на Агента
This is the default value for assigned recipient agents who didn't make a choice for this notification in their preferences yet. If the box is enabled, the notification will be sent to such agents. Това е стойността по подразбиране за присвоени Агенти на получатели, които все още не са направили избор за това известие в предпочитанията си. Ако полето е активирано, уведомлението ще бъде изпратено до такива Агенти.
This feature is currently not available. Понастоящем тази функция не е наразположение.
Upgrade to %s Обновете до %s
Please activate this transport in order to use it.
No data found Информацията не е открита
No notification method found. Не беше намерен метод за известяване.
Notification Text Текст за известията
This language is not present or enabled on the system. This notification text could be deleted if it is not needed anymore. Този език не съществува или не е активиран в системата. Този текст за известия може да бъде изтрит, ако вече не е необходим.
Remove Notification Language Премахване на Езиково Известие
Subject Относно
Text Текст
Message body Тяло на съобщението
Add new notification language Дованявене на нова езиково известие
Save Changes Запази промените
Tag Reference Референтен маркер
Notifications are sent to an agent.
You can use the following tags Можете да използвате следните маркери
To get the first 20 character of the appointment title.
To get the appointment attribute
e. g. др.
To get the calendar attribute

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAppointmentNotificationEvent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 149