Translation

Template: AdminGenericAgent
Set new queue
19/130
Context English Bulgarian State
Ticket escalation time reached between Времето за ескалация на билета е достигнато между
Escalation - first response time Ескалация - първоначалното време за реакция
Ticket first response time reached Първото време за отговор на билета е достигнато
Ticket first response time reached between Първото време за отговор на билета е достигнато между
Escalation - update time Ескалация - време за актуализиране
Ticket update time reached Достигнато време за актуализиране на билета
Ticket update time reached between Времето за актуализиране на билета между
Escalation - solution time Ескалация - време за решение
Ticket solution time reached Времето за решение на билета беше достигнато
Ticket solution time reached between Времето за решение на билета бе достигнато между
Archive search option Опция за търсене на архив
Update/Add Ticket Attributes Актуализиране / Добавяне на атрибутите на билетите
Set new service Задайте нова услуга
Set new Service Level Agreement Задайте ново обслюжване на ниво за услугата
Set new priority Задайте нов приоритет
Set new queue Задайте нова опашка
Set new state Задайте нов статус
Pending date В очакване - дата
Set new agent Задайте нов Агент
new owner Нов собственик
new responsible Нов отговорник
Set new ticket lock Задайне ново заключване на билета
New customer user ID
New customer ID Ново ID на клиента
New title Ново заглавие
New type Нов тип
Archive selected tickets Архивирай избаните билети
Add Note Добавяне на бележка
Visible for customer
Time units Мерни единици за времето
Execute Ticket Commands Изпълнение на команди за билети

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGenericAgent
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otrs/otrs.bg.po, string 550