Translation

SysConfig
Defines if a ticket lock is required in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
218/2300
Context English Czech State
All master tickets
All slave tickets
Allows adding notes in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Dovoluje přidávání poznámek při zobrazení Nadřízeného / Podřízeného v detailu tiketu - AgentTicketZoom.
Change the MasterSlave state of the ticket.
Změna stavu Nadřízený/Podřízený.
Defines dynamic field name for master ticket feature.
Defines if a ticket lock is required in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface (if the ticket isn't locked yet, the ticket gets locked and the current agent will be set automatically as its owner).
Určuje, zda je vyžadováno uzamknutí tiketu při zobrazení Nadřízeného / Podřízeného v detailu tiketu v AgentTicketZoom. (Není-li tiket zatím uzemčen, bude uzamčen a stávající agent bude automaticky určen jako vlastník.)
Defines if the MasterSlave note is visible for the customer by default.
Defines the default next state of a ticket after adding a note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Určuje defaultní následují stav tiketu po přidání poznámky - v zobrazení Nadřízený / Podřízený v detailu tiketu v AgentTicketZoom.
Defines the default ticket priority in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Určuje defaultní prioritu tiketu v zobrazení Nadřízený / Podřízený v AgentTicketZoom.
Defines the history comment for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Určuje komentář historie pro akci zobrazení Nadřízený / Podřízený, komentář je použit v historii tiketu v rozhraní agenta.
Defines the history type for the ticket MasterSlave screen action, which gets used for ticket history in the agent interface.
Určuje typ historie pro akci zobrazení Nadřízený / Podřízený, typ je použit v historii tiketu v rozhraní agenta.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Labels
No labels currently set!
Source string age
6 months ago
Translation file
i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.cs.po, string 16