The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

SysConfig
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'AlternativeTo' link type.
164/1380
Context English Hungarian State
Service Print. Szolgáltatás nyomtatás.
Service Zoom. Szolgáltatás nagyítás.
Service-Area Szolgáltatás terület
Set the type and direction of links to be used to calculate the incident state. The key is the name of the link type (as defined in LinkObject::Type), and the value is the direction of the IncidentLinkType that should be followed to calculate the incident state. For example if the IncidentLinkType is set to 'DependsOn', and the Direction is 'Source', only 'Depends on' links will be followed (and not the opposite link 'Required for') to calculate the incident state. You can add more link types ad directions as you like, e.g. 'Includes' with the direction 'Target'. All link types defined in the sysconfig options LinkObject::Type are possible and the direction can be 'Source', 'Target', or 'Both'. IMPORTANT: AFTER YOU MAKE CHANGES TO THIS SYSCONFIG OPTION YOU NEED TO RUN THE CONSOLE COMMAND bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate SO THAT ALL INCIDENT STATES WILL BE RECALCULATED BASED ON THE NEW SETTINGS! A hivatkozások típusának és irányának beállítása, hogy használható legyen az incidensállapot kiszámításához. A kulcs a hivatkozástípus neve (ahogy a LinkObject::Type értékében van meghatározva), és az érték az IncidentLinkType iránya, amelyet követnie kell az incidensállapot kiszámításához. Például ha az IncidentLinkType „DependsOn” értékre van állítva, és az irány „Forrás”, akkor csak a „Depends on” hivatkozások lesznek követve (és nem az ellentétes „Required for” hivatkozás) az incidensállapot kiszámításához. Hozzáadhat további hivatkozástípusokat és irányokat, ahogy csak szeretné, például „Includes” a „Cél” iránnyal. Minden LinkObject::Type rendszerbeállítási lehetőségben meghatározott hivatkozástípus lehetséges, és az irány „Forrás”, „Cél” vagy „Mindkettő” lehet. FONTOS: MIUTÁN MÓDOSÍTÁSOKAT HAJTOTT VÉGRE EZEN A RENDSZERBEÁLLÍTÁSON, LE KELL FUTTATNIA A bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate KONZOLPARANCSOT AZÉRT, HOGY MINDEN INCIDENSÁLLAPOT ÚJRA KISZÁMÍTÁSRA KERÜLJÖN AZ ÚJ BEÁLLÍTÁSOK ALAPJÁN!
Source Forrás
This setting defines that a 'ITSMChange' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMChange” objektum összeköthető-e a „Ticket” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'ParentChild' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „ParentChild” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'RelevantTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „RelevantTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Service' objects using the 'AlternativeTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Service” objektumokkal az „AlternativeTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Service' objects using the 'DependsOn' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Service” objektumokkal a „DependsOn” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Service' objects using the 'RelevantTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Service” objektumokkal a „RelevantTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'AlternativeTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Ticket” objektumokkal az „AlternativeTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'DependsOn' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Ticket” objektumokkal a „DependsOn” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'RelevantTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e a „Ticket” objektumokkal a „RelevantTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'AlternativeTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal az „AlternativeTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'ConnectedTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal a „ConnectedTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'DependsOn' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal a „DependsOn” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'Includes' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal az „Includes” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'RelevantTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal a „RelevantTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMWorkOrder' object can be linked with 'ITSMConfigItem' objects using the 'DependsOn' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMWorkOrder” objektum összeköthető-e az „ITSMConfigItem” objektumokkal a „DependsOn” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMWorkOrder' object can be linked with 'ITSMConfigItem' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMWorkOrder” objektum összeköthető-e az „ITSMConfigItem” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMWorkOrder' object can be linked with 'Service' objects using the 'DependsOn' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMWorkOrder” objektum összeköthető-e a „Service” objektumokkal a „DependsOn” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMWorkOrder' object can be linked with 'Service' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMWorkOrder” objektum összeköthető-e a „Service” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'ITSMWorkOrder' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMWorkOrder” objektum összeköthető-e a „Ticket” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'Service' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'Normal' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „Service” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „Normal” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'Service' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'ParentChild' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „Service” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „ParentChild” hivatkozástípus használatával.
This setting defines that a 'Service' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'RelevantTo' link type. Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „Service” objektum összeköthető-e a „FAQ” objektumokkal a „RelevantTo” hivatkozástípus használatával.
This setting defines the link type 'AlternativeTo'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one. If the values are different, the resulting link is a directional link. Ez a beállítás határozza meg az „AlternativeTo” hivatkozástípust. Ha a forrásnév a célnév ugyanazt az értéket tartalmazza, akkor az eredményül kapott hivatkozás nem lesz irányított. Ha az értékek eltérnek, akkor az eredményül kapott hivatkozás irányított hivatkozás lesz.
This setting defines the link type 'ConnectedTo'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one. If the values are different, the resulting link is a directional link. Ez a beállítás határozza meg a „ConnectedTo” hivatkozástípust. Ha a forrásnév a célnév ugyanazt az értéket tartalmazza, akkor az eredményül kapott hivatkozás nem lesz irányított. Ha az értékek eltérnek, akkor az eredményül kapott hivatkozás irányított hivatkozás lesz.
This setting defines the link type 'DependsOn'. If the source name and the target name contain the same value, the resulting link is a non-directional one. If the values are different, the resulting link is a directional link. Ez a beállítás határozza meg a „DependsOn” hivatkozástípust. Ha a forrásnév a célnév ugyanazt az értéket tartalmazza, akkor az eredményül kapott hivatkozás nem lesz irányított. Ha az értékek eltérnek, akkor az eredményül kapott hivatkozás irányított hivatkozás lesz.

Loading…

User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / ITSM CoreHungarian

This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with other 'ITSMConfigItem' objects using the 'AlternativeTo' link type.
Ez a beállítás határozza meg, hogy egy „ITSMConfigItem” objektum összeköthető-e más „ITSMConfigItem” objektumokkal az „AlternativeTo” hivatkozástípus használatával.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
SysConfig
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
i18n/ITSMCore/ITSMCore.hu.po, string 89