Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask i18n/otrs/otrs.*.po
Translation file i18n/otrs/otrs.hu.po
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Determines the way the linked objects are displayed. Please note that the system will fall back to "Simple" if you want to show the "Complex" mode in the sidebar of the ticket zoom (see "Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###Widgets###0300-LinkTable").
Meghatározza annak a módját, ahogyan a kapcsolt objektumok megjelenítésre kerülnek. Ne feledje, hogy a rendszer vissza fog állni az „Egyszerű” módra, ha az „Összetett” módot szeretné megjeleníteni a jegynagyítás oldalsávjában (nézze meg a „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###Widgets###0300-LinkTable” beállítást).
3 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Invalid query.
Érvénytelen lekérdezés.
3 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Link ticket
Jegy összekapcsolása
3 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSHungarian

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Enables the manual sending of support data and the generation of support bundles via GUI.
Engedélyezi a támogatási adatok kézi küldését és a támogatási csomagok előállítását a grafikus felhasználói felületen keresztül.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the path to the Google Chrome or Chromium binary. This binary is used to generate graphs and diagrams for reports.
Meghatározza a Google Chrome vagy a Chromium bináris útvonalát. Ezt a binárist grafikonok és diagramok előállításához használják a jelentéseknél.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to customers within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be hard coded to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “create”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyfelek számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságoknak szerepelniük kell a forráskódban, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „create” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to agents within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be defined to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “move_into”, “create”, “note”, “owner”, “priority”, “chat_observer”, “chat_participant”, “chat_owner”, “bounce”, “close”, “compose”, “customer”, “forward”, “pending”, “phone”, “responsible”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list. Packages can also add permissions to the system. Please read the package documentation for more information.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyintézők számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságokat meg kell határozni, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „move_into”, „create”, „note”, „owner”, „priority”, „chat_observer”, „chat_participant”, „chat_owner”, „bounce”, „close”, „compose”, „customer”, „forward”, „pending”, „phone”, „responsible” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában. A csomagok is adhatnak jogosultságokat a rendszerhez. További információkért olvassa el a csomag dokumentációját.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6,954 58,305 358,636
Translated 100% 6,954 58,305 358,636
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 4 25

Last activity

Last change May 20, 2021, 11:20 a.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity