Translation status

55 Strings 100% Translate
856 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Administration Manual 99% 14 251 3
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
Survey GPL-3.0
General Catalog GPL-3.0
System Monitoring GPL-3.0
OTRS Clone DB GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
User Manual
Update and Installation Guide 2
ITSM Core GPL-3.0

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.*.po
Translation file i18n/OTRSMasterSlave/OTRSMasterSlave.hu.po
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Committed changes 4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Ticket MasterSlave.
Jegy mester-alárendelt.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

This setting is deprecated and will be removed in further versions of OTRSMasterSlave.
Ez a beállítás elavult, és el lesz távolítva az OTRSMasterSlave későbbi verzióiból.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

This module activates Master/Slave field in new email and phone ticket screens.
Ez a modul bekapcsolja a mester/alárendelt mezőt az új e-mail és telefonos jegy képernyőkön.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Specifies the different article communication channels where the real name from Master ticket will be replaced with the one in the Slave ticket.
Megadja a különböző bejegyzés kommunikációs csatornákat, ahol a mesterjegyben lévő valódi név ki lesz cserélve az alárendelt jegyben lévővel.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Slave Tickets
Alárendelt jegyek
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Shows the title field in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Megjeleníti a címmezőt egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Shows the ticket priority options in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Megjeleníti a jegy prioritási lehetőségeket egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Megjeleníti az összes lehetséges ügyintéző (a várólistán vagy jegyen jegyzet jogosultsággal rendelkező összes ügyintéző) listáját egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen annak meghatározásához, hogy kit kell tájékoztatni erről a jegyzetről.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Master SlaveHungarian

Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the ticket MasterSlave screen of a zoomed ticket in the agent interface.
Megjeleníti a jegyen részt vevő összes ügyintéző listáját egy nagyított jegynek a jegy mester-alárendelt képernyőjén az ügyintézői felületen.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 55 856 5,113
Translated 100% 55 856 5,113
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 5:47 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity