Translation status

6 Strings 100% Translate
58 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Administration Manual 99% 14 251 3
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
Survey GPL-3.0
General Catalog GPL-3.0
System Monitoring GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
User Manual
OTRS Master Slave GPL-3.0
Update and Installation Guide 2
ITSM Core GPL-3.0

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemask i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.*.po
Translation file i18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.hu.po
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Committed changes 4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

This setting specifies which table columns contain blob data as these need special treatment.
Ez a beállítás határozza meg, hogy mely táblaoszlopok tartalmaznak blob adatokat, mivel ezek különleges bánásmódot igénylenek.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Specifies which columns should be checked for valid UTF-8 source data.
Meghatározza, hogy mely oszlopokat kell ellenőrizni érvényes UTF-8 forrásadatokhoz.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Settings for connecting with the target database.
Beállítások a céladatbázissal történő csatlakozáshoz.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Log file for replacement of malformed UTF-8 data values.
Naplófájl a helytelenül formázott UTF-8 adatértékek helyettesítéséhez.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

List of tables should be skipped, perhaps internal DB tables. Please use lowercase.
Azon táblák listája, amelyeket ki kell hagyni. Valószínűleg belső adatbázistáblák. Használjon kisbetűs neveket.
4 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Committed changes 6 months ago
User avatar bu

New translation

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

The OTRS CloneDB package.
Az OTRS CloneDB csomag.
6 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

New string to translate 6 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS Clone DBHungarian

Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 58 376
Translated 100% 6 58 376
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 5:39 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity