User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

New string to translate 2 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update 2 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update 2 months ago
User avatar bu

New translation

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Set the type and direction of links to be used to calculate the incident state. The key is the name of the link type (as defined in LinkObject::Type), and the value is the direction of the IncidentLinkType that should be followed to calculate the incident state. For example if the IncidentLinkType is set to 'DependsOn', and the Direction is 'Source', only 'Depends on' links will be followed (and not the opposite link 'Required for') to calculate the incident state. You can add more link types and directions as you like, e.g. 'Includes' with the direction 'Target'. All link types defined in the system configuration options LinkObject::Type are possible and the direction can be 'Source', 'Target', or 'Both'. IMPORTANT: AFTER YOU MAKE CHANGES TO THIS SYSTEM CONFIGURATION OPTION YOU NEED TO RUN THE CONSOLE COMMAND bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate SO THAT ALL INCIDENT STATES WILL BE RECALCULATED BASED ON THE NEW SETTINGS!
Stel het type en de richting in van de links die moeten worden gebruikt om de incidentstatus te berekenen. De sleutel is de naam van het linktype (zoals gedefinieerd in LinkObject :: Type) en de waarde is de richting van het IncidentLinkType die moet worden gevolgd om de incidentstatus te berekenen. Als het IncidentLinkType bijvoorbeeld is ingesteld op \'DependsOn\' en de richting \'Bron\' is, worden alleen de links \'Depends on\' gevolgd (en niet de tegenovergestelde link \'Vereist voor\') om de incidentstatus te berekenen. U kunt desgewenst meer advertentierichtingen voor linktypen toevoegen, bijv. \'Omvat\' met de richting \'Doel\'. Alle koppelingstypen die zijn gedefinieerd in de sysconfig-opties LinkObject :: Type zijn mogelijk en de richting kan \'Bron\', \'Doel\' of \'Beide\' zijn. BELANGRIJK: NA WIJZIGING VAN DEZE SYSCONFIG-OPTIE MOET U HET CONSOLE-COMMANDO bin / otrs.Console.pl UITVOEREN Admin :: ITSM :: IncidentState :: Herberekenen Zodat alle INCIDENT-STUSSEN OPNIEUW WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN DE NIEUWE INSTELLINGEN!
2 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

New string to translate 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update 8 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Committed changes 9 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

The OTRS::ITSM Core package.
Het OTRS::ITSM Core-pakket.
9 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

New string to translate 11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 114 1,132 7,398
Translated 99% 113 1,120 7,328
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 25, 2021, 1:16 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity