Translation Information

Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemaski18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.*.po
Translation file i18n/ITSMConfigurationManagement/ITSMConfigurationManagement.sr.po
None

Committed changes

OTRS 7 / ITSM Configuration ManagementSerbian

Committed changes a month ago
У менију приказује везу за повратак на детаљни приказ конфигурационе ставке у интерфејсу оператера.
a month ago
Активира/деактивира функцију за проверу јединствености имаена конфигурационих ставки. Пре активирања ове опције требате проверити у вашем систему постојање дупликата на постојећим ставкама. То можете урадити помоћу скрипта bin/otrs.ITSMConfigItemListDuplicates.pl.
a month ago
Дефинише модул прегледа за мали приказ листе конфигурационих ставки.
a month ago
Штампа конфигурационе ставке.
a month ago
Ажурирано стање распореда (ново=%s, старо=%s)
a month ago
Придруживање атрибута конфигурационих ставки атрибутима тикета (нпр кључ: "HardDisk::Capacity", вредност: "DynamicField_HardDiskSize" или кључ: "Name", вредност: "Title").
a month ago
Пожељно понашање ако се нађе више од једне повезане конфигурационе ставке (подударање свих услова).
a month ago
Ограничења за повезане конфигурационе ставке. У обзир се узимају само конфигурацијске ставке које су повезане наведеном врстом везе, а усклађеност са другим ограничењима ће бити узета у обзир.
a month ago
Ограничења за повезане конфигурационе ставке. У обзир се узимају само конфигурацијске ставке које су повезане наведеном врстом везе, а усклађеност са другим ограничењима ће бити узета у обзир.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 282 2,069 13,736
Translated 100% 282 2,069 13,736
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Feb. 7, 2020, 10:43 a.m.
Last author Milorad Jovanović

Activity in last 30 days

Activity in last year