This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation Information

Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Free Documentation License v1.3 or later
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/content.po
Translation file locale/hu/LC_MESSAGES/content.po
None

Committed changes

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Committed changes 5 months ago
They can be used when a sum is required, such as with invoices, reporting or other number-related data. Administrators can run calculations in numeric fields if they want to add or divide values from one numeric field into another numeric field.
Ezek akkor használhatók, ha összegzés szükséges, például számláknál, jelentéskészítésnél vagy egyéb számmal kapcsolatos adatnál. Az adminisztrátorok akkor futtathatnak számításokat a számmezőkben, ha összeadni vagy osztani szeretnének értékeket egy számmezőből egy másik számmezőbe.
5 months ago
Additionally, customer and ticket data can be synchronized from a linked ticket into an appointment. This data can then be made available to the agent in the field as an offline local calendar. By linking the calendar entries with tickets, you always have complete details about your appointments on hand.
Ezenkívül az ügyfél- és jegyadatok is szinkronizálhatók egy kapcsolt jegyből egy időpontba. Ezek az adatok ezután elérhetők lesznek a helyszínen lévő ügyintéző számára egy kapcsolat nélküli helyi naptárként. A naptárbejegyzések jegyekhez való kapcsolásával mindig kéznél lesz az összes részlet az időpontokkal kapcsolatban.
5 months ago
This feature add-on gives you an operations overview of the entire team. And that’s not all. Dynamic fields, reporting functions and notifications can make your work simpler by allowing you to have individualized calendar views, resource planning per person or team, and selected import options into the calendar.
Ez a funkciókiegészítő műveleti áttekintést ad az egész csapatról. És ez még nem minden. A dinamikus mezők, a jelentéskészítési funkciók és az értesítések leegyszerűsítik a munkát, azáltal hogy lehetővé teszik a személyre szabott naptárnézeteket, a személyenkénti vagy csapatonkénti erőforrás-tervezést, valamint a naptárba történő kiválasztott importálási lehetőségeket.
5 months ago
Save time by easily adding or multiplying values in a numeric field.
Időmegtakarítás az értékek egy számmezőben történő egyszerű összeadásával vagy szorzásával.
5 months ago
Perform calculations in numeric fields.
Számítások végrehajtása a számmezőkben.
5 months ago
Customer and ticket data also available offline for field service use.
Az ügyfél- és jegyadatok elérhetők kapcsolat nélkül is a helyszíni szolgáltatás használatához.
5 months ago
bu

Translation approved

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Technical field service
Műszaki területűhelyszíni szolgáltatás
5 months ago
With pre-defined authorization groups, you can even create shared calendars for select teams. Now, important information, such as meetings or deadlines, are available for all relevant agents.
Lehetősége van arra is, hogy aAz előre meghatározott jogosultságúi csoportok részére közös naptárbejegyzést tegyenkal akár megosztott naptárakat is létrehozhat a kiválasztott csapatoknak. Mostantól a fontos információkról – például megbeszélésrek vagy határidőre vonatkozóan –, amelyek így mindenk – elérhetők az összes érintett ügyintéző számára elérhetőek.
5 months ago
Visualize which agent has which tasks to perform and how much time is estimated for completing these. Meetings, appointments and simple project planning can now be displayed centrally in **OTRS** for the entire department.
Tegye láthatóvá, hogy melyik ügyintéző melyiknek kell bizonyos feladatérokat felelősvégeznie, és hogy a feladatok megoldásához várhatóan mennyi időre lesz szükség. A találkozók, a megbeszélések, és az egyszerű projekttervezés mostantól központilag elérhetőmegjeleníthető az **OTRS**-ben a teljes osztály számára az **OTRS**-ben.
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,522 50,082 320,680
Translated 100% 3,522 50,082 320,680
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 58 173 1,321

Last activity

Last change Jan. 31, 2020, 2:09 p.m.
Last author Balázs Úr

Activity in last 30 days

Activity in last year