This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation Information

Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Free Documentation License v1.3 or later
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/content.po
Translation file locale/hu/LC_MESSAGES/content.po
bu

Committed changes

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Committed changes 3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

When the new web service is fully tested, the debug threshold could be changed to *Notice*. This will reduce the amount of data that will be kept in the database and only notice and error messages will be logged.
Ha az új webszolgáltatás teljesen le lett tesztelve, akkor a hibakeresési küszöbszintet meg lehet változtatni *Értesítés* szintre. Ez csökkenteni fogja az adatok mennyiségét, amelyek az adatbázisban lesznek eltárolva, és csak az értesítés és a hibaüzenetek lesznek naplózva.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Now you are on the *Web Service Management* overview screen and the new web service is ready and able to handle all the new operations provided in this package.
Most a *Webszolgáltatás kezelése* áttekintő képernyőn van, és az új webszolgáltatás készen áll, és képes kezelni a csomagban biztosított összes új műveletet.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

After adding all operations, click on the *Save and Finish* button from the *Edit Web Service: LinkObjectConnector* screen.
Az összes művelet hozzáadása után kattintson a *Mentés és befejezés* gombra a *Webszolgáltatás szerkesztése: LinkObjectConnector* képernyőről.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Repeat step 9 and step 10 for the other six ``Link::`` operations.
Ismételje meg a 9. és a 10. lépést a többi hat ``Link::`` műveletnél is.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Add the ``Link::LinkAdd`` operation and set the name ``LinkAdd`` in the next screen. It does not need any further configuration.
Adja hozzá a ``Link::LinkAdd`` műveletet, és állítsa be a ``LinkAdd`` nevet a következő képernyőn. Ez nem igényel semmilyen további beállítást.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The *Add Operation* selection provides seven new operations for link:
A *Művelet hozzáadása* kiválasztás hét új műveletet biztosít az összekapcsoláshoz:
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Click on the *Save* button. Wait until the page refreshes and then click on the *Go back to web service* button to continue.
Kattintson a *Mentés* gombra. Várja meg, amíg az oldal újratölt, majd kattintson a *Vissza a webszolgáltatáshoz* gombra a folytatáshoz.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Maximum message length: 100000
Legnagyobb üzenethossz: 100000
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Namespace: https://otrs.org/LinkObjectConnector/
Névtér: https://otrs.org/LinkObjectConnector/
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,629 51,243 328,402
Translated 100% 3,629 51,243 328,402
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 17, 2020, 7:49 a.m.
Last author Balázs Úr

Activity in last 30 days

Activity in last year