This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation status

3,652 Strings 100% Translate
52,023 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Administration Manual 99% 14 251 3
User Manual 99% 5 129
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
Survey GPL-3.0
General Catalog GPL-3.0
System Monitoring GPL-3.0
OTRS Clone DB GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
OTRS Master Slave GPL-3.0
Update and Installation Guide 2

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/content.po
Translation file locale/hu/LC_MESSAGES/content.po
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This package includes the functionality to create articles for a ticket with the ``X-OTRS-OutOfOffice`` header without changing the status of the ticket. The module also prevents the locking of the ticket if mentioned header is present.
Ez a csomag azt a funkcionalitást tartalmazza, hogy bejegyzéseket hozzon létre egy jegyhez az ``X-OTRS-OutOfOffice`` fejléc használatával, anélkül hogy megváltoztatná a jegy állapotát. A modul megakadályozza a jegy zárolását is, ha az említett fejléc létezik.
a week ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Param value: ``ServiceCopy``
Paraméter értéke: ``ServiceCopy``
a week ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Param key: ``Ticket_Service``
Paraméter kulcsa: ``Ticket_Service``
a week ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Name: ``ServiceCopy``
Név: ``ServiceCopy``
a week ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

New strings to translate a week ago
Resource update a week ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

For example, the variable ``<OTRS_CURRENT_UserFullname>`` expands to the full name of the current user allowing a template to include something like the following.
Például az ``<OTRS_CURRENT_UserFullname>`` változó a jelenlegi ügyfél-felhasználó teljes nevét jeleníti meg, ha valami ilyesmit ad meg a sablonban.
8 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

To be able to influence the priority of the resulting rules, the system configuration setting ``Ticket::DynamicTicketTemplate::ACLName`` contains the name of this generated ACL. This name can be customized to match the already active set of configured ACLs correctly.
Ahhoz, hogy képes legyen az eredményül kapott szabályok prioritását befolyásolni, a ``Ticket::DynamicTicketTemplate::ACLName`` rendszerbeállítási lehetőség tartalmazza az előállított ACL nevét. Ez a név személyre szabható, hogy megfelelően illeszkedjen a beállított ACL-ek már aktív halmazához.
8 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The resulting rules of these ACLs are merged in the background for the related views, if possible. If they conflict with certain data (i.e. ``AAAFirstACL`` explicitly hides a certain field, while ``CCCThirdACL`` explicitly redisplays the same field), the latest ACL (in our example ``CCCThirdACL``) will be executed last and has therefore the higher priority.
Az ACL-ekből eredő szabályok egyesítve lesznek a háttérben a megfelelő nézeteknél, ha lehetséges. Ha ütköznek bizonyos adatokkal (például az ``AAAFirstACL`` kifejezetten elrejt egy bizonyos mezőt, míg a ``CCCThirdACL`` kifejezetten újra megjeleníti ugyanazt a mezőt), akkor a későbbi ACL (a példánkban a ``CCCThirdACL``) lesz végrehajtva utolsónak, és ennélfogva magasabb prioritással rendelkezik.
8 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

All configured and valid ACLs are executed based on their names in ascending alphanumeric order, for example:
Az összes beállított és érvényes ACL a nevük alapján vett növekvő betűrendben kerül végrehajtásra, például:
8 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,652 52,023 333,043
Translated 100% 3,652 52,023 333,043
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 19, 2021, 1:46 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity