This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation status

3,629 Strings 100% Translate
51,366 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Administration Manual 99% 14 251 3
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
Survey GPL-3.0
General Catalog GPL-3.0
System Monitoring GPL-3.0
OTRS Clone DB GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
User Manual
OTRS Master Slave GPL-3.0
Update and Installation Guide 2

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Filemask locale/*/LC_MESSAGES/content.po
Translation file locale/hu/LC_MESSAGES/content.po
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Escalation Debug Mode – Debug Snapshot of Escalation Type
Eszkalációs hibakeresési módja – eszkalációtípus pillanatképének hibakeresése
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Escalation Debug Mode – Select Escalation Type
Eszkalációs hibakeresési módja – eszkalációtípus kiválasztása
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The states selected here will activate the *New State* notification above. Notifications for status changes are only being sent if the new status matches the configured destination status.
Az itt kiválasztott állapotok fogják bekapcsolni a fenti *Új állapot* értesítést. Az állapotváltások értesítései csak akkor lesznek elküldve, ha az új állapot illeszkedneik a beállított célállapotokra.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Quicker autocomplete search for values referenced in CI fields.
Gyorsabb, automatikusan kiegészítő keresés a konfigurációelem mezőiben hivatkozott értékekre.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Linking of CIs with each other and with other data in **OTRS**.
Konfigurációelemek összekapcsolása egymással és egyéb adatokkal az **OTRS**-benaz **OTRS**-ben lévő egyéb adatokkal.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

An employee creates a FAQ entry for a specific maintenance task. The feature add-on will now automatically create an associated ticket after a specified period of time, reminding an employee to either renew the FAQ or to perform the activity described in the FAQ entry. For new employees who do not have experience, the FAQ makes it possible for them to perform the activity too, because the steps are clearly described in the documentation.
Egy alkalmazott létrehoz egy GyIK bejegyzést egy bizonyos karbantartási munkára. A funkciókiegészítő innentől kezdve automatikusan létrehoz egy hozzárendelt jegyet egy megadott időtartam után, emlékeztetve az alkalmazottat, hogy vagy újítsa meg a GyIK bejegyzést, vagy végezze el az GyIK bejegyzésben leírt tevékenységet. A tapasztalatlan új alkalmazottak számára is lehetővé teszi a GyIK bejegyzés a tevékenység elvégzését, mert a lépések egyértelműen le vannak írva a dokumentációban.
a month ago
User avatar bu

Translation approved

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This dynamic field can be created the same way as default dynamic fields are created. For this navigate to the *Dynamic Fields* module of the *Processes & Automation* group in the administrator interface. In this screen you can select the *Configuration item* field from the drop-down lists on the left side.
Ezt a dinamikus mezőt ugyanolyan módon lehet létrehozni mint az alapértelmezett dinamikus mezőket. Ehhez navigáljon a *Folyamatok és automatizálás* csoport *Dinamikus mezők* moduljához az adminisztrátori felületen. Ezen a képernyőn választhatja ki az *Konfigurációelem* mezőt a bal oldalon lévő legördülő listából.
a month ago
Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

New string to translate 2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,629 51,366 329,074
Translated 100% 3,629 51,366 329,074
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 2, 2020, 12:01 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity