This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation Information

Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Free Documentation License v1.3 or later
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/content.po
Translation file locale/hu/LC_MESSAGES/content.po
bu

Committed changes

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Committed changes 3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Add or modify groups in setting `CustomerGroupCompanyAlwaysGroups`_.
Adjon hozzá vagy módosítsa a csoportokat a :sysconfig:`CustomerGroupCompanyAlwaysGroups <core.html#customergroupcompanyalwaysgroups>`_ beállításban.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Add or modify groups in setting `CustomerGroupAlwaysGroups`_.
Adjon hozzá vagy módosítsa a csoportokat a :sysconfig:`CustomerGroupAlwaysGroups <core.html#customergroupalwaysgroups>`_ beállításban.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

Not all available permissions are shown by default. See `System::Permission`_ setting for permissions that can be added. These additional permissions can be added:
Nem minden elérhető jogosultság van megjelenítve alapértelmezetten. Nézze meg a :sysconfig:`System::Permission <core.html#system-permission>`_ beállítást azokért a jogosultságokért, amelyeket hozzá lehet adni. Ezek a további jogosultságok adhatók hozzá:
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

`Ticket::StateAfterPending`_
`Ticket::StateAfterPending`_
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

`Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###TicketPendingCheck`_
`Daemon::SchedulerCronTaskManager::Task###TicketPendingCheck`_
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

The following configuration options are relevant and noteworthy when managing states:
A következő rendszerbeállításoi lehetőségek fontosak és említésre méltók. Vizsgálja felül ezeket, ha az állapotokat kezelésekor:
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

To use this feature, `Ticket::Service`_ must be activated in the :doc:`../administration/system-configuration` under the *Administration* group to be selectable in the ticket screens. You may click on the link in the warning message of the notification bar to directly jump to the configuration setting.
A funkció használatához a :sysconfig:`Ticket::Service <core.html#ticket-service>`_ beállítást aktiválni kell a :doc:`../administration/system-configuration` alatt az *Adminisztráció* csoportban, hogy kiválaszthatók legyenek a jegyképernyőkön. Rákattinthat az értesítési sávon lévő figyelmeztető üzenetben található hivatkozásra is, hogy közvetlenül a rendszerbeállítási lehetőséghez jusson.
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

It is possible to use both object and array format as a JSON response of the remote system. However, in the case it is an array, system stores it as an object internally, where ``ArrayData`` is used as a key and a value is an array. Because of that, responded JSON array can be mapped efficiently, but has to be considered as an object described above (key is ``ArrayData``, but \* can also be used as wildcard).
Lehetőség van objektum- és tömbformátum használatára is a távoli rendszer JSON-válaszaként. Azonban abban az esetben, ha ez egy tömb, a rendszer belsőleg objektumként tárolja, ahol az ``ArrayData`` van használva kulcsként és az érték egy tömb. Emiatt a válaszul kapott JSON-tömb hatékonyan leképezhető, de a fent leírt objektumként kell figyelembe venni (a kulcs az ``ArrayData``, de a \* is használható helyettesítő karakterként).
3 weeks ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Administration ManualHungarian

`Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###ProcessWidgetDynamicFieldGroups`_
``Ticket::Frontend::AgentTicketPhone###Zoom###ProcessWidgetDynamicField``Groups`_
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,887 36,012 225,867
Translated 100% 2,887 36,012 225,867
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 17, 2020, 7:36 a.m.
Last author Balázs Úr

Activity in last 30 days

Activity in last year