User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

Committed changes 10 days ago
Logout successful.
Odhlásenie bolo úspešné.
10 days ago
Logout successful.
Odhlásenie úspešné.
10 days ago
Logout %s
Odhlásiť %s
10 days ago
Unlocked ticket.
História: odomkniNeuzamknutý tiket.
10 days ago
Locked ticket.
História: zamkniUzamknutý tiket.
10 days ago
Locked Tickets.
Uzamknuté tikety.
10 days ago
Ticket pending reminder notification (unlocked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (odoneuzamknutý)
10 days ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
10 days ago
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible.
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
10 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,906 50,307 310,883
Translated 19% 1,164 4,216 25,428
Needs editing 0% 2 6 35
Failing checks 2% 119 876 5,146

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 1:21 p.m.
Last author Jan Papez (honyczek)

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity