Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Bulgarian GPL-3.0
Chinese (Simplified) GPL-3.0
Chinese (Traditional) GPL-3.0 1
English This translation is used for source strings. GPL-3.0 4
German GPL-3.0
Hungarian GPL-3.0
Italian GPL-3.0
Japanese GPL-3.0 2
Norwegian Bokmål GPL-3.0 20% 4 47
Polish GPL-3.0
Portuguese GPL-3.0
Portuguese (Brazil) GPL-3.0
Russian GPL-3.0
Serbian GPL-3.0
Spanish GPL-3.0
Spanish (Mexico) GPL-3.0
Please sign in to see the alerts.
Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemaski18n/OTRSCloneDB/OTRSCloneDB.*.po
Number of strings 80
Number of words 864
Number of characters 5,616
Number of languages 16
Number of source strings 5
Number of source words 54
Number of source characters 351
User avatar cr

Component unlocked

OTRS 6 / OTRS Clone DB

Component unlocked 48 minutes ago
User avatar cr

Component locked

OTRS 6 / OTRS Clone DB

Component locked 49 minutes ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Committed changes 6 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

This setting specifies which table columns contain blob data as these need special treatment.
Ez a beállítás határozza meg, hogy mely táblaoszlopok tartalmaznak blob adatokat, mivel ezek különleges bánásmódot igénylenek.
6 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Specifies which columns should be checked for valid UTF-8 source data.
Meghatározza, hogy mely oszlopokat kell ellenőrizni érvényes UTF-8 forrásadatokhoz.
6 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Settings for connecting with the target database.
Beállítások a céladatbázissal történő csatlakozáshoz.
6 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

Log file for replacement of malformed UTF-8 data values.
Naplófájl a helytelenül formázott UTF-8 adatértékek helyettesítéséhez.
6 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / OTRS Clone DBHungarian

List of tables should be skipped, perhaps internal DB tables. Please use lowercase.
Azon táblák listája, amelyeket ki kell hagyni. Valószínűleg belső adatbázistáblák. Használjon kisbetűs neveket.
6 days ago
User avatar None

New alert

OTRS 6 / OTRS Clone DB

Could not update the repository. 4 weeks ago
User avatar cr

Component unlocked

OTRS 6 / OTRS Clone DB

Component unlocked 2 months ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity