Translation status

107 Strings 100% Translate
1,110 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ITSM Change Management GPL-3.0 23% 557 4,794 21
TimeAccounting GPL-3.0 41% 113 801 1
ITSM Configuration Management GPL-3.0 47% 143 1,660 22
((OTRS)) Community Edition GPL-3.0 55% 2,628 33,849 269
FAQ GPL-3.0 86% 47 519
Import Export GPL-3.0
Survey GPL-3.0
General Catalog GPL-3.0
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0

Translation Information

Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemaski18n/ITSMCore/ITSMCore.*.po
Translation file i18n/ITSMCore/ITSMCore.nl.po
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Committed changes 7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'RelevantTo' link type.
Deze instelling definieert dat een 'ITSMConfigItem'-object kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het koppeltype 'RelevantVoor'.
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'RelevantTo' link type.
Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem'-object kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het linkkoppeltype 'RelevantVoor'.
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'ParentChild' link type.
Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem' kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met het koppelingstype 'OuderKind'.
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

This setting defines that a 'ITSMConfigItem' object can be linked with 'FAQ' objects using the 'Normal' link type.
Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem' kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het koppelingstype 'Normaal'.
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

This setting defines that a 'ITSMChange' object can be linked with 'Ticket' objects using the 'Normal' link type.
Deze instelling definieert dat een object 'ITSMChange' kan worden gekoppeld aan 'Ticket'-objecten met behulp van het linkkoppeltype 'Normaal'.
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Required for
BenodigdVereist voor
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Set the type and direction of links to be used to calculate the incident state. The key is the name of the link type (as defined in LinkObject::Type), and the value is the direction of the IncidentLinkType that should be followed to calculate the incident state. For example if the IncidentLinkType is set to 'DependsOn', and the Direction is 'Source', only 'Depends on' links will be followed (and not the opposite link 'Required for') to calculate the incident state. You can add more link types ad directions as you like, e.g. 'Includes' with the direction 'Target'. All link types defined in the sysconfig options LinkObject::Type are possible and the direction can be 'Source', 'Target', or 'Both'. IMPORTANT: AFTER YOU MAKE CHANGES TO THIS SYSCONFIG OPTION YOU NEED TO RUN THE CONSOLE COMMAND bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate SO THAT ALL INCIDENT STATES WILL BE RECALCULATED BASED ON THE NEW SETTINGS!
Stel het type en de richting in van de linkskoppelingen die moeten worden gebruikt om de incidentstatus te berekenen. De sleutel is de naam van het linkkoppeltype (zoals gedefinieerd in LinkObject::Type) en de waarde is de richting van het IncidentLinkType die moet worden gevolgd om de incidentstatus te berekenen. Als het IncidentLinkType bijvoorbeeld is ingesteld op 'DependsOAfhankelijkVan' en de richting 'Bron' is, worden alleen de links 'Depends okoppelingen 'Afhankelijk van' gevolgd (en niet de tegenovergestelde link 'Vereist voor') om de incidentstatus te berekenen. Uje kunt desgewenst meer advertentierichtingen voor linktypkoppelingstypen en richtingen toevoegen, bijv. 'Omvat' met de richting 'Doel'. Alle koppelingstypen die zijn gedefinieerd in de sysconfig-opties LinkObject::Type zijn mogelijk en de richting kan 'Bron', 'Doel' of 'Beide' zijn. BELANGRIJK: NA WIJZIGING VAN DEZE SYSTEEMCONFIGURATIE-OPTIE MOET HET CONSOLE-COMMANDO bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate WORDEN UITGEVOERD ZODAT ALLE INCIDENT-STATUSSEN WORDEN HERBERKEND OP BASIS VAN DE NIEUWE INSTELLINGEN!
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Service-Area
Service-Gedeeltebied
7 months ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Service Zoom.
Service detailweergaveZoom.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 107 1,110 7,333
Translated 100% 107 1,110 7,333
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 24, 2020, 2:44 p.m.
Last author Nick van der Burg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity