Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic (Saudi Arabia) GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Bulgarian GPL-3.0 28% 77 1,053 1 Translate
Catalan GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Chinese (Simplified) GPL-3.0 Translate
Chinese (Traditional) GPL-3.0 41% 63 1,018 6 Translate
Croatian GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Czech GPL-3.0 37% 67 1,035 6 Translate
Danish GPL-3.0 35% 69 1,039 5 Translate
Dutch GPL-3.0 Translate
English This translation is used for source strings. GPL-3.0 70 Translate
English (Canada) GPL-3.0 0% 106 1,109 Translate
English (United Kingdom) GPL-3.0 3% 103 1,104 1 Translate
Estonian GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Finnish GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
French GPL-3.0 82% 19 348 7 Translate
French (Canada) GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Galician GPL-3.0 80% 21 269 32 Translate
German GPL-3.0 98% 2 37 14 Translate
Greek GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Hebrew GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Hindi GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Hungarian GPL-3.0 2 Translate
Indonesian GPL-3.0 87% 13 251 10 Translate
Italian GPL-3.0 98% 2 37 8 Translate
Japanese GPL-3.0 25 Translate
Korean GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Latvian GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Lithuanian GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Macedonian GPL-3.0 36% 68 1,040 5 Translate
Malay GPL-3.0 89% 11 181 8 Translate
Norwegian Bokmål GPL-3.0 61% 41 860 21 Translate
Persian GPL-3.0 52% 51 889 19 Translate
Polish GPL-3.0 47% 56 955 3 Translate
Portuguese GPL-3.0 89% 11 181 12 Translate
Portuguese (Brazil) GPL-3.0 93% 7 161 9 Translate
Romanian GPL-3.0 8% 98 1,100 1 Translate
Russian GPL-3.0 95% 5 12 40 Translate
Serbian GPL-3.0 3 Translate
Slovak GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Slovenian GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Spanish GPL-3.0 98% 2 9 26 1 Translate
Spanish (Mexico) GPL-3.0 95% 5 12 23 Translate
Spanish (es_CO) GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Swahili GPL-3.0 80% 21 269 20 Translate
Swedish GPL-3.0 25% 80 1,067 3 Translate
Thai GPL-3.0 81% 20 268 11 Translate
Turkish GPL-3.0 0% 107 1,110 Translate
Ukrainian GPL-3.0 4% 102 1,102 1 Translate
Vietnamese GPL-3.0 35% 69 1,040 Translate
Please log in to see the alerts.
Project website https://otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU General Public License v3.0 or later
Filemaski18n/ITSMCore/ITSMCore.*.po
Number of strings 5,243
Number of words 54,390
Number of characters 359,317
Number of languages 49
Number of source strings 107
Number of source words 1,110
Number of source characters 7,333
None

Rebased repository

OTRS 6 / ITSM Core

Rebased repository 2 weeks ago
None

Committed changes

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Committed changes 2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Deze instelling definieert dat een 'ITSMConfigItem'-object kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het koppeltype 'RelevantVoor'.
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem'-object kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het linkkoppeltype 'RelevantVoor'.
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem' kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met het koppelingstype 'OuderKind'.
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Deze instelling definieert dat een object 'ITSMConfigItem' kan worden gekoppeld aan 'FAQ'-objecten met behulp van het koppelingstype 'Normaal'.
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Deze instelling definieert dat een object 'ITSMChange' kan worden gekoppeld aan 'Ticket'-objecten met behulp van het linkkoppeltype 'Normaal'.
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

BenodigdVereist voor
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Stel het type en de richting in van de linkskoppelingen die moeten worden gebruikt om de incidentstatus te berekenen. De sleutel is de naam van het linkkoppeltype (zoals gedefinieerd in LinkObject::Type) en de waarde is de richting van het IncidentLinkType die moet worden gevolgd om de incidentstatus te berekenen. Als het IncidentLinkType bijvoorbeeld is ingesteld op 'DependsOAfhankelijkVan' en de richting 'Bron' is, worden alleen de links 'Depends okoppelingen 'Afhankelijk van' gevolgd (en niet de tegenovergestelde link 'Vereist voor') om de incidentstatus te berekenen. Uje kunt desgewenst meer advertentierichtingen voor linktypkoppelingstypen en richtingen toevoegen, bijv. 'Omvat' met de richting 'Doel'. Alle koppelingstypen die zijn gedefinieerd in de sysconfig-opties LinkObject::Type zijn mogelijk en de richting kan 'Bron', 'Doel' of 'Beide' zijn. BELANGRIJK: NA WIJZIGING VAN DEZE SYSTEEMCONFIGURATIE-OPTIE MOET HET CONSOLE-COMMANDO bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate WORDEN UITGEVOERD ZODAT ALLE INCIDENT-STATUSSEN WORDEN HERBERKEND OP BASIS VAN DE NIEUWE INSTELLINGEN!
2 weeks ago
xenoni

Translation changed

OTRS 6 / ITSM CoreDutch

Service-Gedeeltebied
2 weeks ago
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year