This manual is available on the Documentation Portal (https://doc.otrs.com/doc/) only for languages that have at least 90% translation completeness.

Translation Information

Project website otrs.com
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GNU Free Documentation License v1.3 or later
Filemask i18n/doc-admin.*.po
Translation file i18n/doc-admin.hu.po
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Resource update 4 months ago
User avatar bu

Committed changes

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

Committed changes 4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

If you want to install OTRS from source, first download the source archive as .tar.gz, .tar.bz2, or .zip file from <ulink url="https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/">https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/</ulink>.
Ha forrásból szeretné telepíteni az OTRS-t, akkor először töltse le a forrásarchívumot .tar.gz, .tar.bz2 vagy .zip fájlként az <ulink url="https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/">https://www.otrs.com/download-open-source-help-desk-software-otrs-free/</ulink> oldalról.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements".
A kombinált munkában az eredeti dokumentumok összes „Előzmények” elnevezésű szakaszát össze kell olvasztania, miáltal egy összefüggő „Előzmények” elnevezésű szakasz jön létre; hasonlóképp kell eljárnia a „Köszönetnyilvánítás”, illetve az „Ajánlások” elnevezésű szakaszok tekintetében". Ugyanakkor minden „Hozzájárulás” elnevezésű szakaszt törölnie kell.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

In the left part of the screen on the action column you have the options: <emphasis>Go back to web service</emphasis> (discarding all changes since the last save) and <emphasis>Delete</emphasis>. If you click on the last one, a dialog will open and ask you if you like to remove the invoker. Click on the <emphasis>Delete</emphasis> button to confirm the removal of the invoker and its configuration or <emphasis>Cancel</emphasis> to close the delete dialog.
A képernyő bal oldalán lévő művelet oszlopban a következő lehetőségei vannak: <emphasis>Vissza a webszolgáltatáshoz</emphasis> (az összes változtatás eldobása a legutóbbi mentés óta) és <emphasis>Törlés</emphasis>. Ha az utóbbira kattint, akkor egy párbeszédablak fog megnyílni, és azt fogja kérdezni, hogy el szeretné-e távolítani a meghívót. Kattintson a <emphasis>Törlés</emphasis> gombra a meghívó és annak beállításai eltávolításának megerősítéséhez, vagy a <emphasis>Mégse</emphasis> gombra a törlés párbeszédablak bezárásához.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

In the case of HTTP::REST, this configuration also grows dynamically depending on the configured invokers by adding <emphasis>Controller mapping for Invoker '&lt;InvokerName&gt;':</emphasis> and <emphasis>Valid request command for Invoker '&lt;InvokerName&gt;':</emphasis> for each invoke. Authentication and SSL options are similar to the ones in HTTP::SOAP.
A HTTP::REST esetén ez a beállítás is dinamikusan nő a <emphasis>Vezérlő leképezés a &lt;Meghívónév&gt; meghívóhoz:</emphasis> és az <emphasis>Érvényes kérési parancsok a &lt;Meghívónév&gt; meghívóhoz:</emphasis> beállításoknak az egyes meghívásokhoz való hozzáadásától függően. A hitelesítés és az SSL beállítások hasonlóak a HTTP::SOAP szakaszban lévőkhöz.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

For <emphasis>HTTP::REST</emphasis> the configuration might be a bit more complicated, as it grows dynamically for each configured operation by adding: <emphasis>Route mapping for Operation '&lt;OperationName&gt;':</emphasis> and <emphasis>Valid request methods for Operation '&lt;OperationName&gt;':</emphasis> settings to the default transport settings <emphasis>Maximum message length:</emphasis> and <emphasis>Send Keep-Alive:</emphasis>.
A <emphasis>HTTP::REST</emphasis> esetén a beállítás egy kissé bonyolultabb lehet, mivel az dinamikusan nő minden beállított műveletnél az <emphasis>Útvonal leképezés a &lt;Műveletnév&gt; művelethez:</emphasis> és az <emphasis>Érvényes kérési módszerek a &lt;Műveletnév&gt; művelethez:</emphasis> beállítások hozzáadásával a <emphasis>Legnagyobb üzenethossz:</emphasis> és az <emphasis>Életben tartás küldése:</emphasis> alapértelmezett átviteli beállításokhoz.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<literal>Prio</literal>
<literal>Prior</literal>
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 6 / Administration ManualHungarian

<literal>PrefKey</literal>
<literal>CPreateBfKey</literal>
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,741 75,502 575,759
Translated 100% 3,741 75,502 575,759
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 7% 280 2,881 31,133

Last activity

Last change July 28, 2020, 12:51 p.m.
Last author Balázs Úr

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity