Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
General Catalog GPL-3.0
Import Export GPL-3.0
ITSM Change Management GPL-3.0
ITSM Configuration Management GPL-3.0
ITSM Core GPL-3.0
ITSM Incident Problem Management GPL-3.0
OTRS GPL-3.0 82% 1,218 18,663
Survey GPL-3.0
TimeAccounting GPL-3.0
Project website otrs.com
Translation license GPL-3.0 Import Export ITSM Incident Problem Management TimeAccounting ITSM Configuration Management ITSM Change Management OTRS OTRS Master Slave ITSM Core System Monitoring General Catalog OTRS Clone DB Survey proprietary Feature Add-ons Manual Update and Installation Guide OTRS::ITSM Manual Administration Manual User Manual
Languages 1
Source strings 17,815
Source words 188,131
Source characters 1,178,788
Hosted strings 8,569
Hosted words 69,983
Hosted characters 431,552
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSDutch

New strings to translate 3 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSDutch

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

New translation

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Set the type and direction of links to be used to calculate the incident state. The key is the name of the link type (as defined in LinkObject::Type), and the value is the direction of the IncidentLinkType that should be followed to calculate the incident state. For example if the IncidentLinkType is set to 'DependsOn', and the Direction is 'Source', only 'Depends on' links will be followed (and not the opposite link 'Required for') to calculate the incident state. You can add more link types and directions as you like, e.g. 'Includes' with the direction 'Target'. All link types defined in the system configuration options LinkObject::Type are possible and the direction can be 'Source', 'Target', or 'Both'. IMPORTANT: AFTER YOU MAKE CHANGES TO THIS SYSTEM CONFIGURATION OPTION YOU NEED TO RUN THE CONSOLE COMMAND bin/otrs.Console.pl Admin::ITSM::IncidentState::Recalculate SO THAT ALL INCIDENT STATES WILL BE RECALCULATED BASED ON THE NEW SETTINGS!
Stel het type en de richting in van de links die moeten worden gebruikt om de incidentstatus te berekenen. De sleutel is de naam van het linktype (zoals gedefinieerd in LinkObject :: Type) en de waarde is de richting van het IncidentLinkType die moet worden gevolgd om de incidentstatus te berekenen. Als het IncidentLinkType bijvoorbeeld is ingesteld op \'DependsOn\' en de richting \'Bron\' is, worden alleen de links \'Depends on\' gevolgd (en niet de tegenovergestelde link \'Vereist voor\') om de incidentstatus te berekenen. U kunt desgewenst meer advertentierichtingen voor linktypen toevoegen, bijv. \'Omvat\' met de richting \'Doel\'. Alle koppelingstypen die zijn gedefinieerd in de sysconfig-opties LinkObject :: Type zijn mogelijk en de richting kan \'Bron\', \'Doel\' of \'Beide\' zijn. BELANGRIJK: NA WIJZIGING VAN DEZE SYSCONFIG-OPTIE MOET U HET CONSOLE-COMMANDO bin / otrs.Console.pl UITVOEREN Admin :: ITSM :: IncidentState :: Herberekenen Zodat alle INCIDENT-STUSSEN OPNIEUW WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN DE NIEUWE INSTELLINGEN!
a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

New string to translate a month ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreDutch

Resource update a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRSDutch

New string to translate 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSDutch

Resource update 2 months ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSDutch

New strings to translate 3 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSDutch

Resource update 3 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity