Project website otrs.com
Translation license GPL-3.0 ITSM Change Management ITSM Incident Problem Management System Monitoring OTRS Master Slave OTRS Clone DB Import Export Survey TimeAccounting ITSM Configuration Management OTRS ITSM Core General Catalog proprietary Update and Installation Guide Feature Add-ons Manual Administration Manual User Manual OTRS::ITSM Manual
Languages 1
Source strings 17,810
Source words 187,178
Source characters 1,173,257
Hosted strings 17,809
Hosted words 187,169
Hosted characters 1,173,192
In normal situations, this value should not be reached, but we recommend to set this value back to 1000 with the following option, that has to be added to the configuration file ``elasticsearch.yml``:
Normál helyzetekben ezt az értéket nem lenne szabad elérni, de azt javasoljuk, hogy állítsa vissza ezt az értéket 1000-re a következő beállítással, amelyet az ``elasticsearch.yml`` beállítófájlhoz kell hozzáadni:
yesterday
One of those options is explicitly interesting for OTRS, which is the maximum amount of open scroll contexts, that had a value of 1000 until the latest version of Elasticsearch 6.x and was reduced to 500 in Elasticsearch 7.x.
A beállítások egyike kifejezetten érdekes az OTRS-nél. Ez a nyitott görgetési környezetek legnagyobb száma, amely az Elasticsearch 6.x legutolsó verziójáig 1000-es értékkel rendelkezett, és az Elasticsearch 7.x verzióiban le lett csökkentve 500-ra.
yesterday
Elasticsearch 7.x changed some configuration settings and behaviors. A full list of changes from Elasticsearch 6.x to 7.x can be reviewed in the `Elasticsearch Reference`_.
Az Elasticsearch 7.x megváltoztatott néhány konfigurációs beállítást és viselkedést. Az Elasticsearch 6.x és 7.x közötti változtatások teljes listája átnézhető az `Elasticsearch hivatkozásban`_.
yesterday
Updating Elasticsearch
Elasticsearch frissítése
yesterday
``Search::Elasticsearch`` and ``Search::Elasticsearch::Client::6_0`` (must have equal Perl package versions)
``Search::Elasticsearch`` és ``Search::Elasticsearch::Client::6_0`` (azonos Perl csomagverzióval kell rendelkezniük)
yesterday
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / Update and Installation GuideHungarian

New strings to translate yesterday
Resource update yesterday
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the ticket history (reverse ordered) in the agent interface.
Megjeleníti a jegy előzményekeit (fordítottan rendezve) az ügyintézői felületen.
2 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the message of the day on login screen of the agent interface. To add the message, copy the file “Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” to “Custom/Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” and edit the file there. If you edit the original file, it will be overwritten when the system is updated.
Megjeleníti a nap üzenetét az ügyintézői felület bejelentkező képernyőjén. Az üzenet hozzáadásához másolja le a „Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” fájlt a „Custom/Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” helyre, és ott szerkessze a fájlt. Ha az eredeti fájlt szerkeszti, akkor az felülírásra kerül a rendszer frissítésekor.
2 days ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the enabled columns for export ticket list in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled). Ticket Queue and State is supported.
Megjeleníti az engedélyezett oszlopokat a jegylista exportálásához a külső felületen (0 = letiltva és 1 = engedélyezve). A jegy várólistája és állapota támogatott.
2 days ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity