Project website otrs.com
Translation license GPL-3.0 ITSM Change Management ITSM Incident Problem Management System Monitoring General Catalog OTRS Clone DB Survey Import Export TimeAccounting ITSM Configuration Management OTRS ITSM Core OTRS Master Slave proprietary Update and Installation Guide Feature Add-ons Manual User Manual Administration Manual OTRS::ITSM Manual
Languages 1
Source strings 17,805
Source words 188,475
Source characters 1,180,295
Hosted strings 17,804
Hosted words 188,466
Hosted characters 1,180,230
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / ITSM CoreHungarian

Resource update 2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

If the sender of an article is not the customer user, this action sets the original sender into the *To* field and adds the additional recipients and the customer user to the *Cc* field for external articles. If the article is internal, then the original sender is set into the *To* field (if email is available) and the additional recipients are added to the *Cc* field; the customer user is not added to the *Cc* field or any other fields.
Ha egy bejegyzés küldője nem az ügyfél-felhasználó, akkor ez a művelet beállítja az eredeti küldőt a *Címzett* mezőbe, és hozzáadja a további címzetteket és az ügyfél-felhasználót a *Másolat* mezőhöz a külső bejegyzéseknél. Ha a bejegyzés belső, akkor az eredeti küldő a *Címzett* mezőbe lesz beállítva (ha az e-mail elérhető), és a további címzettek a *Másolat* mezőhöz lesznek adva. Az ügyfél-felhasználó nem lesz hozzáadva a *Másolat* mezőhöz vagy bármilyen egyéb mezőhöz.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

This menu item is visible only if the article has more than one recipient. The reply all window uses the same fields as the reply window above.
Ez a menüpont csak akkor látható, ha a bejegyzésnek egynél több címzettje van. A válasz mindenkinek ablak ugyanazokat a mezőket használja mint a fenti válasz ablak.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

Use this menu item to compose an answer to all recipients of the article via email. Reply is created from a response template set in *Templates* module of the administrator interface.
Használja ezt a menüpontot egy e-mailben keresztüliüldendő válasz írásához egya bejegyezésre. A válasz egy olyan válaszsablonból lesz létrehozva, amely összes címzettje számára. A válasz az adminisztrátori felület *Sablonok* moduljában van beállított válaszsablonból lesz létrehozva.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

Reply All
Válasz mindenkinek
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

If the sender of an article is not the customer user, this action sets the original sender into the *To* field and adds the customer user to the *Cc* field for external articles. If the article is internal, then the original sender is set into the *To* field (if email is available) and the customer user is not added to the *Cc* field or any other fields.
Ha egy bejegyzés küldője nem az ügyfél-felhasználó, akkor ez a művelet beállítja az eredeti küldőt a *Címzett* mezőbe, és hozzáadja az ügyfél-felhasználót a *Másolat* mezőhöz a külső bejegyzéseknél. Ha a bejegyzés belső, akkor az eredeti küldő a *Címzett* mezőbe lesz beállítva (ha az e-mail elérhető), és az ügyfél-felhasználó nem lesz hozzáadva a *Másolat* mezőhöz vagy bármilyen egyéb mezőhöz.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

The ID of the SLA of the ticket. If no SLA is assigned, this field is empty.
A jegy SLA-jának azonosítója. Ha nincs SLA hozzárendelve, akkor ez a mező üres.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

SLAID
SLA-azonosító
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

UpdateTimeEscalation
UpdateTimeNotificEscalation
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / User ManualHungarian

Dynamic fields for *Ticket* object are also listed here. The list of dynamic fields is different in each system and can be reviewed in the *Dynamic Fields* module of the administrator interface.
A *Jegy* objektumhoz való dinamikus mezők is itt vannak felsorolva. A dinamikus mezők listája minden egyes rendszerben eltérő, és az adminisztrátori felület *Dinamikus mezők* moduljában vizsgálhatók felül.
2 weeks ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity