User avatar rb

Translation changed

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Down
OmlLaag
4 weeks ago
User avatar rb

Translation changed

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Up
OmhHoog
4 weeks ago
User avatar rb

New contributor

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

New contributor 4 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Resource update a month ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

New strings to translate a month ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Resource update a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

New string to translate 3 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Resource update 3 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

New string to translate 6 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Resource update 6 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 8 / Configuration ManagementDutch

Resource update 7 months ago
Default configuration for the Configuration Item List widget of the customer detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het klantdetailoverzicht.
8 months ago
Default configuration for the Configuration Item List widget of the Dashboard.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-itemlijst van het dashboard.
8 months ago
Default configuration for the Configuration Item Information widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-iteminformatie van de detailweergave van het configuratie-item.
8 months ago
Default configuration for the Configuration Item Current Version Details widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de widget Configuratie-item Huidige versie Details van de detailweergave van het configuratie-item.
8 months ago
Default configuration for the Attachments widget type of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor het widgettype Bijlagen van de detailweergave van het configuratie-item.
8 months ago
Default configuration for the Attachments widget of the configuration item detail view.
Standaardconfiguratie voor de Bijlagen-widget van de detailweergave van het configuratie-item.
8 months ago
Default configuration for the Add Links action for type configuration item.
Standaardconfiguratie voor de actie Koppelingen toevoegen voor het item voor typeconfiguratie.
8 months ago
Create new configuration items
Maak nieuwe configuratie-items
8 months ago
Create new configuration item
Maak een nieuw configuratie-item aan
8 months ago

Search