User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / SurveyDutch

Committed changes 9 months ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

A customer survey tool.
Een tool voor klantenonderzoek.
9 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / SurveyDutch

New string to translate 11 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / SurveyDutch

Resource update 11 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / SurveyDutch

Committed changes a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Zoom into statistics details.
Zoom in op statistische details.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Trigger sending delayed survey requests.
Activeer het verzenden van vertraagde enquêteaanvragen.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Trigger delete results (including vote data and requests).
Resultaten verwijdering activeren (inclusief stemgegevens en verzoeken).
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Ticket event module to send automatically survey email requests to customers if a ticket is closed.
Ticket gebeurtenismodule om klanten automatisch enquêtemailverzoeken te sturen als een ticket is gesloten.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

The identifier for a survey, e.g. Survey#, MySurvey#. The default is Survey#.
De identificatie voor een enquête, b.v. Enquête#, MijnEnquête#. De standaardwaarde is Enquête#.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Surveys will not be sent to the configured email addresses.
Enquêtes worden niet verzonden naar de geconfigureerde e-mailadressen.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey limit per page for Survey Overview "Small".
Enquêtelimiet per pagina voor Enquêteoverzicht "Klein".
a year ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Zoom Module.
Enquête detail module.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Zoom Module.
Enquête detail module
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Stats Module.
Enquêtestatistieken module.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Overview "Small" Limit
Overzicht enquête "Kleine" limiet
a year ago
User avatar xenoni

Translation changed

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Edit Module.
Enquête bewerken module.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Edit Module.
Enquête bewerken module
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Survey Add Module.
Enquête toevoegen module.
a year ago
User avatar xenoni

New translation

OTRS 7 / SurveyDutch

Shows a link in the menu to zoom into the survey statistics details in its zoom view of the agent interface.
Toont een link in het menu om in de detailweergave van de agentinterface in te zoomen op de details van de enquêtestatistieken.
a year ago

Search