None

Committed changes

OTRS 7 / OTRSHungarian

Committed changes 10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Event module that updates customer user - customer membership if customer login changes.
Eseménymodul, amely frissíti az ügyfél-felhasználó szolgáltatás– ügyfél tagságáot, ha az ügyfél bejelentkezési neve megváltozik.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the list of inline scripts that will be included in the external interface app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a sorközibeágyazott parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a külső felület alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the list of inline scripts that will be included in the chat app. You will still need to unblock any domains used by these scripts in the WebApp::Server::AdditionalOrigins setting. Please note that changes to this setting require a restart of the web server (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
Meghatározza azoknak a sorközibeágyazott parancsfájloknak a listáját, amelyek fel lesznek véve a csevegés alkalmazásba. Továbbra is szükséges a parancsfájlok által használt összes tartomány feloldása a WebApp::Server::AdditionalOrigins beállításban. Ne feledje, hogy ennek a beállításnak a megváltoztatása a webkiszolgáló újraindítását igényli (bin/otrs.WebServer.pl --deploy-assets).
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the history type for the ticket detail view, which gets used for ticket history in the external interface.
Meghatározza az előzmények típusát a jegy részletes nézethez, amelyet a jegy előzményeinél leszoktak használniva a külső felületen.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the history comment for the ticket detail view, which gets used for ticket history in the external interface.
Meghatározza az előzmények megjegyzést a jegy részletes nézethez, amelyet a jegy előzményeinél leszoktak használniva a külső felületen.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Knowledge base overview of OTRS application.
Az OTRS alkalmazás tudásbázis áttekintője.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Knowledge base overview of OTRS application
Az OTRS alkalmazás tudásbázis áttekintője
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Knowledge base article in OTRS application.
Tudásbázis-bejegyzés az OTRS alkalmazásban.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Home page of OTRS application.
Az OTRS alkalmazás kezdőlapja.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Error page in OTRS application.
Hiba a beállítások lekérésekoroldal az OTRS alkalmazásban.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Custom page in OTRS application.
Egyéni oldal az OTRS alkalmazásban.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Process Information
Folyamat-információk
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Will be auto-generated if left empty.
Legyen aAutomatikusan elő lesz állítottva, ha üresen van hagyva.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Will be the sender address of this queue for email answers.
Lesz-e aA várólista feladójának címeküldőcíme lesz a válasz e-mailekhez.
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Edit Process Information
Folyamat-információk szerkesztése
10 days ago
bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Print process information
Folyamat-információk nyomtatása
10 days ago
bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRSHungarian

New string to translate 10 days ago
bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 10 days ago
None

Source string changed

OTRS 7 / OTRSHungarian

Event module that updates customer user service- customer membership if customer login changes.
10 days ago

Search