User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Determines the way the linked objects are displayed. Please note that the system will fall back to "Simple" if you want to show the "Complex" mode in the sidebar of the ticket zoom (see "Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###Widgets###0300-LinkTable").
Meghatározza annak a módját, ahogyan a kapcsolt objektumok megjelenítésre kerülnek. Ne feledje, hogy a rendszer vissza fog állni az „Egyszerű” módra, ha az „Összetett” módot szeretné megjeleníteni a jegynagyítás oldalsávjában (nézze meg a „Ticket::Frontend::AgentTicketZoom###Widgets###0300-LinkTable” beállítást).
4 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Invalid query.
Érvénytelen lekérdezés.
4 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Link ticket
Jegy összekapcsolása
4 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSHungarian

New strings to translate 4 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 4 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Enables the manual sending of support data and the generation of support bundles via GUI.
Engedélyezi a támogatási adatok kézi küldését és a támogatási csomagok előállítását a grafikus felhasználói felületen keresztül.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the path to the Google Chrome or Chromium binary. This binary is used to generate graphs and diagrams for reports.
Meghatározza a Google Chrome vagy a Chromium bináris útvonalát. Ezt a binárist grafikonok és diagramok előállításához használják a jelentéseknél.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to customers within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be hard coded to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “create”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyfelek számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságoknak szerepelniük kell a forráskódban, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „create” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the available permissions to agents within the application. If more permissions are needed, they can be entered here. Permissions must be defined to be effective. The following permissions are provided built-in: “ro”, “move_into”, “create”, “note”, “owner”, “priority”, “chat_observer”, “chat_participant”, “chat_owner”, “bounce”, “close”, “compose”, “customer”, “forward”, “pending”, “phone”, “responsible”, and “rw”. The “rw” must be the last entry in the permission list. Packages can also add permissions to the system. Please read the package documentation for more information.
Meghatározza az alkalmazáson belül az ügyintézők számára elérhető jogosultságokat. Ha több jogosultság szükséges, akkor azok itt adhatók meg. A jogosultságokat meg kell határozni, hogy hatályban lévők legyenek. A következő jogosultságok biztosítottak beépítetten: „ro”, „move_into”, „create”, „note”, „owner”, „priority”, „chat_observer”, „chat_participant”, „chat_owner”, „bounce”, „close”, „compose”, „customer”, „forward”, „pending”, „phone”, „responsible” és „rw”. Az „rw” jogosultságnak az utolsó bejegyzésnek kell lennie a jogosultságlistában. A csomagok is adhatnak jogosultságokat a rendszerhez. További információkért olvassa el a csomag dokumentációját.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Logout
Kilépjelentkezés
2 months ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRSHungarian

New strings to translate 2 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 2 months ago
User avatar bu

Translation approved

OTRS 7 / OTRSHungarian

Defines the maximum number of options for which the input field will be initialized as modern. The default value is 1000 due to performance reasons.
Meghatározza a lehetőségek legnagyobb számát, aminél a beviteli mező modernként lesz előkészítve. Teljesítmény okok miatt az alapértelmezett érték 1000.
3 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRSHungarian

New string to translate 3 months ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRSHungarian

Resource update 3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the ticket history (reverse ordered) in the agent interface.
Megjeleníti a jegy előzményekeit (fordítottan rendezve) az ügyintézői felületen.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the message of the day on login screen of the agent interface. To add the message, copy the file “Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” to “Custom/Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” and edit the file there. If you edit the original file, it will be overwritten when the system is updated.
Megjeleníti a nap üzenetét az ügyintézői felület bejelentkező képernyőjén. Az üzenet hozzáadásához másolja le a „Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” fájlt a „Custom/Kernel/Output/HTML/Templates/Standard/Motd.tt” helyre, és ott szerkessze a fájlt. Ha az eredeti fájlt szerkeszti, akkor az felülírásra kerül a rendszer frissítésekor.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Shows the enabled columns for export ticket list in the external interface (0 = Disabled and 1 = Enabled). Ticket Queue and State is supported.
Megjeleníti az engedélyezett oszlopokat a jegylista exportálásához a külső felületen (0 = letiltva és 1 = engedélyezve). A jegy várólistája és állapota támogatott.
4 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRSHungarian

Configures a default ticket dynamic field setting. “Name” defines the dynamic field which should be used, “Value” is the data that will be set, and “Event” defines the trigger event. Please check the events section of the ticket notification management screen for the possible trigger events.
Beállítja az alapértelmezett jegy dinamikus mező beállítást. A „Name” a használandó dinamikus mezőt, a „Value” a beállítandó adatokat, illetve az „Event” az aktiváló eseményt határozza meg. Nézze meg a jegyértesítés kezelése képernyő események szakaszát a lehetséges aktiválóeseményekért.
4 months ago

Search