User avatar bu

Translation approved

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

See also
Lásd még
2 weeks ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

New string to translate 2 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update 2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

You are looking at the documentation for an older release. For the latest information, please see %(start)scurrent release documentation%(end)s.
Egy régebbi kiadás dokumentációját nézi. A legfrissebb információkért nézze meg a %(start)sjelenlegi kiadás dokumentációját%(end)s.
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

OTRS Offers an Ideal Solution for Companies of Any Size %(start)sLearn more%(end)s
Az OTRS ideális megoldást nyújt bármilyen méretű vállalat számára %(start)sTudjon meg többet%(end)s
2 weeks ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

OTRS Documentation
OTRS dokumentáció
2 weeks ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

New strings to translate 2 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update 2 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update 3 weeks ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update a month ago
User avatar bu

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Resource update 2 months ago
User avatar bu

Committed changes

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Committed changes 3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

The following statistics are added to the system:
A következő statisztikák kerülnek hozzáadásra a rendszerhez:
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

New Statistics
Új statisztikák
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Statistics Overview Screen
Statisztikák áttekintő képernyő
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

After installation of the package some new statistics are added to the system. The statistic management screen is available in the *Statistics* menu item of the *Reports* menu.
A csomag telepítése után néhány új statisztika kerül hozzáadásra a rendszerhez. A statisztikakezelés képernyő a *Jelentések* menü *Statisztikák* menüpontjában érhető el.
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Statistics
Statisztikák
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

After installation of the package some new statistics will be available in the agent interface.
A csomag telepítése után néhány új statisztika érhető el az ügyintézői felületen.
3 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / OTRS::ITSM ManualHungarian

Reports
Jelentések
3 months ago

Search