Resource update 3 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / ITSM Incident Problem ManagementDutch

Committed changes 4 months ago
Sets the ticket type in the additional ITSM field screen of the agent interface (Ticket::Type needs to be activated).
Stelt het tickettype in in het extra ITSM-veldscherm in van de agentinterface (Ticket::Type moet worden geactiveerd zijn).
4 months ago
Sets the ticket responsible in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Stelt het ticketverantwoordelijke in in het aanvullende ITSM-veldscherm in van de agentinterface.
4 months ago
The OTRS::ITSM Incident and Problem Management package.
Het OTRS::ITSM Incident and Problem Management-pakket.
4 months ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / ITSM Incident Problem ManagementDutch

New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
Resource update 8 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 7 / ITSM Incident Problem ManagementDutch

Committed changes 10 months ago
Ticket decision.
Ticket beslissing.
10 months ago
Shows the title fields in the decision screen of the agent interface.
Toont de titelvelden in het beslissingsscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows the title fields in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Toont de titelvelden in het extra ITSM-veldscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows the ticket priority options in the decision screen of the agent interface.
Toont de ticketprioriteitsopties in het beslissingsscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows the ticket priority options in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Toont de ticketprioriteitsopties in het extra ITSM-veldscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the decision screen of the agent interface.
Toont een lijst van alle mogelijke agenten (alle agenten met notitiemachtigingen voor de wachtrij / ticket) om te bepalen wie op de hoogte moet worden gehouden van deze notitie, in het beslissingsscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows a list of all the possible agents (all agents with note permissions on the queue/ticket) to determine who should be informed about this note, in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Toont een lijst van alle mogelijke agenten (alle agenten met notitiemachtigingen voor de wachtrij / ticket) om te bepalen wie op de hoogte moet worden gehouden van deze notitie, in het extra ITSM-veldscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the decision screen of the agent interface.
Toont een lijst van alle betrokken agenten op dit ticket, in het beslissingsscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows a list of all the involved agents on this ticket, in the additional ITSM field screen of the agent interface.
Toont een lijst van alle betrokken agenten op dit ticket, in het extra ITSM-veldscherm van de agentinterface.
10 months ago
Shows a link in the menu to modify additional ITSM fields in the ticket zoom view of the agent interface.
Toont een link in het menu om extra ITSM-velden te wijzigen in de ticketdetailweergave van de agentinterface.
10 months ago
Shows a link in the menu to change the decision of a ticket in its zoom view of the agent interface.
Toont een link in het menu om de beslissing van een ticket te wijzigen in de detailweergave van de agentinterface.
10 months ago

Search