User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Escalation Debug Mode – Debug Snapshot of Escalation Type
Eszkalációs hibakeresési módja – eszkalációtípus pillanatképének hibakeresése
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Escalation Debug Mode – Select Escalation Type
Eszkalációs hibakeresési módja – eszkalációtípus kiválasztása
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The states selected here will activate the *New State* notification above. Notifications for status changes are only being sent if the new status matches the configured destination status.
Az itt kiválasztott állapotok fogják bekapcsolni a fenti *Új állapot* értesítést. Az állapotváltások értesítései csak akkor lesznek elküldve, ha az új állapot illeszkedneik a beállított célállapotokra.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Quicker autocomplete search for values referenced in CI fields.
Gyorsabb, automatikusan kiegészítő keresés a konfigurációelem mezőiben hivatkozott értékekre.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

Linking of CIs with each other and with other data in **OTRS**.
Konfigurációelemek összekapcsolása egymással és egyéb adatokkal az **OTRS**-benaz **OTRS**-ben lévő egyéb adatokkal.
a month ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

An employee creates a FAQ entry for a specific maintenance task. The feature add-on will now automatically create an associated ticket after a specified period of time, reminding an employee to either renew the FAQ or to perform the activity described in the FAQ entry. For new employees who do not have experience, the FAQ makes it possible for them to perform the activity too, because the steps are clearly described in the documentation.
Egy alkalmazott létrehoz egy GyIK bejegyzést egy bizonyos karbantartási munkára. A funkciókiegészítő innentől kezdve automatikusan létrehoz egy hozzárendelt jegyet egy megadott időtartam után, emlékeztetve az alkalmazottat, hogy vagy újítsa meg a GyIK bejegyzést, vagy végezze el az GyIK bejegyzésben leírt tevékenységet. A tapasztalatlan új alkalmazottak számára is lehetővé teszi a GyIK bejegyzés a tevékenység elvégzését, mert a lépések egyértelműen le vannak írva a dokumentációban.
a month ago
User avatar bu

Translation approved

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This dynamic field can be created the same way as default dynamic fields are created. For this navigate to the *Dynamic Fields* module of the *Processes & Automation* group in the administrator interface. In this screen you can select the *Configuration item* field from the drop-down lists on the left side.
Ezt a dinamikus mezőt ugyanolyan módon lehet létrehozni mint az alapértelmezett dinamikus mezőket. Ehhez navigáljon a *Folyamatok és automatizálás* csoport *Dinamikus mezők* moduljához az adminisztrátori felületen. Ezen a képernyőn választhatja ki az *Konfigurációelem* mezőt a bal oldalon lévő legördülő listából.
a month ago
Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar bu

New string to translate

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

New string to translate 2 months ago
Resource update 2 months ago
User avatar bu

New strings to translate

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

New strings to translate 2 months ago
Resource update 2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

This package has no external interface, but it extends the standard behavior of the queue selection method. The service based queue routing affects the ticket creation screens. For this, the given service of the selected ticket will be used.
Ennek a csomagnak nincs külső felülete, de kiterjeszti a várólista-kiválasztás módszerének szabványos viselkedését. A szolgáltatásalapú várólista-kiválasztás a jegylétrehozás képernyőket érinti. Ehhez a kiválasztott jegy adott szolgáltatása lesz használva.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

It is possible to add a *Get All* button next to the queue selection. After clicking this button all available queues get restored to the queue selection field and can be selected.
Lehetőség van egy *Összes lekérése* gomb hozzáadására a várólista-kiválasztás mellé. Erre a gombra történő kattintás után az összes elérhető várólista vissza lesz állítva a várólista-kiválasztás mezőben, és bármelyik kiválasztható.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects the object filters ``UserFirstname``, ``UserLastname``, ``UserLogin`` and ``UserTitle``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``UserLogin`` with *agent* will in fact search for *\*agent\**.
``WildcardSearch``: a ``UserFirstname``, a ``UserLastname``, a ``UserLogin`` és a ``UserTitle`` objektumszűrőket érinti. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``UserLogin`` mezőn az *ügyintéző* értékkel való szűrés valójában az *\*ügyintéző\** értékre fog keresni.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects all object filters, except ``ValidID``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``UserCustomerID`` with *company* will in fact search for *\*company\**.
``WildcardSearch``: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ``ValidID`` szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``UserCustomerID`` mezőn a *vállalat* értékkel való szűrés valójában a *\*vállalat\** értékre fog keresni.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

``WildcardSearch``: Affects all object filters, except ``ValidID``. It will wrap the search term in wildcards, so they match all objects that contain the supplied value. For example, if this option is set to ``1``, filtering on ``CustomerID`` with *company* will in fact search for *\*company\**.
``WildcardSearch``: az összes objektumszűrőt érinti, kivéve a ``ValidID`` szűrőt. Közrefogja a keresési kifejezést helyettesítő karakterekkel, hogy illeszkedjenek az összes olyan objektumra, amely a megadott értéket tartalmazza. Például ha ez a beállítás ``1`` értékre van állítva, akkor a ``CustomerID`` mezőn a *vállalat* értékkel való szűrés valójában a *\*vállalat\** értékre fog keresni.
2 months ago
User avatar bu

Translation uploaded

OTRS 7 / Feature Add-ons ManualHungarian

The configuration of the standard escalations in OTRS are not related to advanced escalations. You should decide if you want to use the standard escalation types of OTRS or individual escalation types of advanced escalations. If you configure both then you will have parallel escalations.
Az OTRS-ben lévő szabványos eszkalációk beállításának nincs köze a speciális eszkalációkhoz. El kell döntenie, hogy az OTRS szabványos eszkalációtípusait vagy a speciális eszkalációk egyéni eszkalációtípusait szeretné használni. Ha mindkettőt beállítja, akkor párhuzamosan futó eszkalációi lesznek.
2 months ago
Resource update 3 months ago

Search