User avatar bu

New strings to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

New strings to translate 3 weeks ago
Resource update 3 weeks ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionSlovak

Committed changes 10 months ago
Logout successful.
Odhlásenie bolo úspešné.
10 months ago
Logout successful.
Odhlásenie úspešné.
10 months ago
Logout %s
Odhlásiť %s
10 months ago
Unlocked ticket.
História: odomkniNeuzamknutý tiket.
10 months ago
Locked ticket.
História: zamkniUzamknutý tiket.
10 months ago
Locked Tickets.
Uzamknuté tikety.
10 months ago
Ticket pending reminder notification (unlocked)
Oznámenie počas pripomenutie tiketu (odoneuzamknutý)
10 months ago
You will receive a notification as soon as a ticket owned by you is automatically unlocked.
Dostanete oznámenie kedže tiket, ktorý vlastníte, bode odomknúutý.
10 months ago
You will receive a notification if a customer sends a follow-up to a locked ticket of which you are the ticket owner or responsible.
Dostanete oznámenie pri príjmu následnej správy od zákazníka k uzamknutému tiketu, ktorý vlastníte alebo máte na vlastnú zodpovednosť.
10 months ago
Ticket Unlocked
Tiket neuzamknutý
10 months ago
Ticket Locked
Tiket uzamknutý
10 months ago
Ticket locked.
Tiket uzamknutý.
10 months ago
Ticket email delivery failure notification
Oznámenie zlýhania doručenia emailu
10 months ago
You will receive a notification each time a reminder time is reached for one of your appointments.
Dostanete oznámenie v čase pripomenutie jedné z vášich stretnutie.
10 months ago
Appointment reminder notification
Oznámenie pripomenutie stretnutia
10 months ago
You will receive a notification if a ticket's service is changed to one of your "My Services".
Dostanete oznámenie pri zmene služby niektorého vašho tiketu v "Moje služby".
10 months ago

Search