User avatar bu

New strings to translate

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

New strings to translate 2 weeks ago
Resource update 2 weeks ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

Committed changes

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Committed changes 11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

This key is not certified with a trusted signature!
Această cheie nu este certificată cu o semnătură de încredere!
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Signature data.
Semnătură actualizată!Date de semnătură.
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

No valid OpenPGP data found.
Nu au fost găsite date OpenPGP valide.
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

No public key found.
Nu au fost găsite rezultateă nicio cheie publică.
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Ticket last close between
Tichet închis între
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Ticket last close
Tichet închisUltima închidere a tichetului
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

No last close time settings.
Nu există setări pentru momentulora închiderii.
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

reverse
înapoiinversare
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

notice
notificare
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

normal
normală
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

info
informație
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

error
eroare
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

debug
depanare
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

attachment
atașament
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Web Services
Servicii Web
11 months ago
User avatar bu

Automatic translation

OTRS 6 / ((OTRS)) Community EditionRomanian

Watched Tickets.
Tichete urmărite.
11 months ago

Search