Session has timed out. Please log in again.
Baigėsi sesijai skirtas laikas. Prisijunkite iš naujo.
6 months ago
to open it in a new window.
atverti naujame lange.
6 months ago
Edit the system configuration settings.
Keisti sistemos konfigūracijos nustatymus.
6 months ago
The identifier of the system. Each ticket number and each HTTP session ID contain this number.
Sistemos identifikacijos numeris. Šis numeris bus kiekviename trikties numeryje ir kiekviename HTTP sesijos ID.
6 months ago
Restart your webserver
Perkraukite savo web serverį.
6 months ago
User for inbound mail.
Naudotojas įeinančiam el. paštui.
6 months ago
Select inbound mail type.
Pasirinkite įeinančio el. pašto tipą.
6 months ago
SMTP host.
SMTP serveris.
6 months ago
Select outbound mail port.
Pasirinkite išeinančio el. pašto prievadą.
6 months ago
Select outbound mail type.
Pasirinkite išeinančio el. pašto tipą.
6 months ago
JavaScript not available
JavaScript neįjungtas.
6 months ago
Search Results for
Paieškos rezultatai:
6 months ago
Output to
Rezultato išvedimas:
6 months ago
JavaScript Not Available
JavaScript neįjungtas.
6 months ago
No ticket data found.
Nerasta duomenų apie triktį.
6 months ago
You need a email address.
Jums reikia el. pašto adreso.
6 months ago
Parent
Tėvinis?as/globėjas
6 months ago
Child
Vaikinis?as
6 months ago
How we should address you
Kaip turėtume į Jus kreiptis?
6 months ago
Your email with ticket number "<OTRS_TICKET>" is merged to "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>".
Jūsų el. laiškas trikties numeriu "<OTRS_TICKET>" yra sujungtas su "<OTRS_MERGE_TO_TICKET>"!.
6 months ago

Search